Nadace České spořitelny

http://www.nadacecs.cz tel.: +420 956 711 033 e-mail: info@nadacecs.cz


V Nadaci ČS máme sdílenou vizi s naším zakladatelem Českou spořitelnou: Budujeme silnější a udržitelnější společnost postavenou na finančně zdravých, vzdělaných a sebevědomých lidech a firmách. V naší nadaci se zaměřujeme na děti a mladé lidi, ve kterých vidíme základ budoucí prosperity celé země. Proto u nich chceme vzděláváním rozvíjet takové znalosti, dovednosti a postoje, které je připraví na budoucnost a přispějí k jejich větší nezávislosti, prosperitě a finančnímu zdraví. Jádrem naší práce je tvorba a šíření inovativních metod a nástrojů v nejen v oblasti finančního vzdělávání, posilování sítě klíčových aktérů v oblasti vzdělávání. Společně se Spořitelnou podporuje komunitní rozvoj v rámci programu Dokážeme víc, jehož hlavním cílem je zlepšení života v komunitách.

Aktuální projekty

Ukončené projekty