Nadace České spořitelny

http://www.nadacecs.cz tel.: +420 956 711 033 e-mail: info@nadacecs.cz


Nadace České spořitelny navazuje na původní poslání České spořitelny. Na jejím počátku stála myšlenka naučit lidi hospodařit, vést je k prosperitě, a tím napomoci celé společnosti. O to se nadace snaží i v dnešní době. Rozvíjí oblasti, které mají zásadní vliv na budoucí prosperitu české společnosti - vzdělávání a podnikavost. Vytváří prostor pro šíření systémových inovací ve vzdělávání a sociálním podnikání, které vedou ke zdravé společnosti, v níž každý může rozvíjet svůj potenciál, najít své místo a prožít spokojený život. V oblasti vzdělávání cílí nadace na zlepšování učení dětí skrze profesní rozvoj učitelů a ředitelů, v sociální oblasti na akcelerační programy zaměřené na rozvoj sociálního podnikání a fundraisingu a usiluje o udržitelné změny. Společně se Spořitelnou podporuje komunitní rozvoj v rámci programu Dokážeme víc, jehož hlavním cílem je zlepšení života v komunitách.

Aktuální projekty

Ukončené projekty