Nadace České spořitelny


Regionální a komunitní rozvoj

Dokážeme víc: Mobilní kino Lipence

Chceme podpořit vzájemné setkávání občanů v Lipencích a skrze společné kulturní zážitky, přednášky a občanská setkání spojená s promítáním propojit jednotlivé části obce i sblížit různé komunity občanů.

vybíráme od 20.8.2019
15 600 Kč
vybráno 31 % z 50 000 Kč

přispělo

12 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Cílíme na širokou veřejnost – jak na děti předškolního a školního věku, tak na studenty, dospělé i nejstarší generaci našich spoluobčanů. Záběr témat, která bychom rádi celospolečensky otevřeli, je také velmi široký, počínaje "zábavou" až po zásadní společenská témata jako jsou ekologie a udržitelný rozvoj, naučné debaty, vzdělávací aktivity, přednášky expertů apod.
 
První promítání pro děti proběhlo 6. září 2019, pro dospělé pak na 7. září 2019. Rádi bychom pokračovali setkáním při příležitosti oslav 30. výročí sametové revoluce a setkáním v předvánočním čase. Přijďte a podpořte nás. Základní vybavení jako projektor, ozvučení a počítač máme, ale rádi bychom pořídili kvalitní promítací plátno, které by nám umožnilo promítat prakticky kdykoliv a kdekoliv.

Pomozte nám vybrat 50.000 Kč. Pokud se nám podaří vybrat více, prostředky využijeme k uhrazení nákladů spojených s promítáním, jako jsou nákup licencí na promítání filmů a související náklady na jeho organizaci 
 
Náš projekt byl podpořen Českou spořitelnou, Nadací České spořitelny a Nadací Via v programu Dokážeme víc. Každou korunu, kterou darujete, nám Nadace České spořitelny zdvojnásobí až do výše 20 000 Kč!
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Těším se promítaní

David Vambera
1 000 Kč