Nadace České spořitelny


Regionální a komunitní rozvoj

Dokážeme víc: Lesní chaloupka, co zadrží vodu a pomůže přírodě 

Máme v plánu na rozkvetlé louce postavit malou lesní chaloupku, malou maringotku. Bude sloužit dětem a jejich rodičům jako útočiště při ekologické výchově, ale také to bude i místo, kde si sousedé budou moci posedět a poklábosit. Chteli bychom ale, aby chaloupka sloužila nejenom lidem, ale i přírodě. Aby zadržovala vodu v krajině, Pomozte nám provést potřebné úpravy lesní chaloupky!

vybíráme od 20.4.2022

Zdvojnásobení částky!

Vybraná částka bude Nadací České spořitelny zdvojnásobená až do výše 20 000 Kč!
25 000 Kč
vybráno 100 % z 25 000 Kč

přispělo

16 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Podpořte zadržení dešťové vody díky instalaci okapů a nádrží na vodu z maringotky. Voda poslouží k zalévání vysazené zeleniny na poli, napájení ovcí i zalévání vysazených stromů v rámci environmentálního vzdělávání. Současně bude využita část střechy k položení malého fotovoltaického panelu a následného využití elektrické energie k ohřevu vody. Pod střechou maringotky budou instalovány hnízda pro jiřičky. Maringotka je vytvořena pro setkávání veřejnosti, výuku k ekologii a pořádání odborných přednášek pro veřejnost. Vedle ní se nachází posezení pro kolemjdoucí, ohrada pro ovce a malé výukové políčko k výsadbě zeleniny.  
 
Díky Vaší podpoře vznikne další část krásného ekologického koutku. Práce s dětmi, mládeží, ale též s laickou veřejností na téma "Voda v krajině" je velmi důležitá pro lidi, ale také pro zvířata. Maringotka a její okolí bude sloužit nejen pro organizované aktivity, ale také kolemjdoucím a výletníkům, kteří se budou potřebovat občerstvit, odpočinout si, pozorovat krajinu. Na kopci bude umístěna deska s mapou a názvy okolních kopců. Bude vysazena tradiční louka, vysázeny staré odrůdy ovocných stromů a pokus o obnovu půdy pro vzácné orchideje. Našim dalším cílem je postavení sloupu a umělé hnízdní podložky pro čápa bílého v horní části pozemku. Vznikne tak propojení světa lidí a zvířat v CHKO Bílé Karpaty. Pojďte do toho s námi... 
Projekt byl podpořen v programu Dokážeme víc, který organizuje Česká spořitelna spolu s Nadací VIA. Každou korunu, kterou darujete, nám Nadace ČS zdvojnásobí až do výše 20 000 Kč! 
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Děkujeme za podporu
Spolek pro Rodinu z.s.

Jindřich Bajko
5 000 Kč

🌦️

Monika Čížková
1 000 Kč