Nadace České spořitelny


Regionální a komunitní rozvoj

Dokážeme víc: Zvelebení prostoru s ohništěm mezi hasičárnou a rybníkem v Újezdě

Podpořte krásnější Újezd! Finance budou využity ke zvelebení prostoru u hasičárny. Místo bude sloužit ke kulturním akcím i běžným procházkám. Umožní se tak setkávání občanů bez rozdílu věku v krásném romantickém a inspirativním prostředí u rybníka.

vybíráme od 15.9.2021

Zdvojnásobení částky!

Každou korunu, kterou darujete, nám Nadace ČS zdvojnásobí až do výše 20 000 Kč!
30 500 Kč
vybráno 102 % z 30 000 Kč

přispělo

33 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Peníze budou využity k již vybudovanému ohništi a prostornému altánku na přivedení elektrického vedení, doplněna knihobudka a mobiliář k posezení, vylepšen přístup do rybníka, zpevněny přístupové cesty. Pokud se vám líbí, co jsme již u hasičárny vybudovali, tak do toho pojďte s námi! Každá koruna se počítá!
V místě pak bude možné organizovat nejen pálení čarodějnic, ale i Dětský den, Pivní slavnosti, Josefskou a Václavskou zábavu, dětské běžecké a cyklistické závody, Den bez aut a třeba i letní kino. Budovaný prostor bude sloužit všem obyvatelům, bez rozdílu věku a názorů. Sami můžete přidat ruce k dílu při brigádách, nebo jen finančně přispět, nebo obojí.
Mezi obyvateli Újezda panuje přátelská atmosféra. Přispějte ještě větším možnostem utužování sousedských vztahů při společných akcích, setkáních a odpočinkových procházkách. Prostor poslouží i jako místo k zastavení, relaxaci a třeba i meditacím v přírodě. Pokud bude vybráno v,íce než 30 000, tak budou finance použity na vybudování knihobudek v městské části.
Projekt byl podpořen v programu Dokážeme víc, který organizuje Česká spořitelna spolu s Nadací VIA. Každou korunu, kterou darujete, nám Nadace ČS zdvojnásobí až do výše 20 000 Kč! 

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Za ještě krásnější Újezd! ;)

Adam Pechanek
500 Kč

Tesime se na akce! :)

Hana Kurelova

Ať se nám to povede

Dalibor Axmann
500 Kč