Nadace České spořitelny


Kultura, umění a historie Osvěta a poskytování informací

Stopy paměti - Češi v Americe – výukový program pro střední školy

Projekt Stopy paměti - Češi v Americe zajímavou formou odkrývá osudy českého exilu v letech 1938 – 1939, 1948 a 1968 a má za cíl ve studentech středních škol podnítit zájem o moderní dějiny, podpořit jejich kritické myšlení, uvažování v širších souvislostech a posílit smysl pro demokracii. Osobní výpovědi - mnohdy o dramatických osudech našich krajanů - mohou sloužit jako životní motivace, jsou předávány přirozeně, což přispívá ke zvýšenému zájmu o výuku v hodinách dějepisu.

vybíráme od 13.8.2019

Stopy paměti - Češi v Americe – Exil/Emigrace 1938 - 1948 - 1968

Váš dar nám pomůže uskutečnit 30 rozhovorů - záznamů životních příběhů exulantů a připravit putovní výstavu a výukový program pro střední školy k letošním výročím 28. října a 17. listopadu. Ve spolupráci s pedagogy tak vznikne unikátní a zajímavý dokument o tématu exilu a emigrace pro využití ve výuce novodobých dějin.
159 553 Kč

přispělo

5 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz díky Nadaci Vodafone. Jak?

Portál Darujme.cz
vznikl za podpory

Vzdělávání nejmladší generace patří ke klíčovému poslání neziskového sdružení Stopy paměti. Projekt Češi v Americe – Exil/Emigrace 1938/39 -1948 -1968 objevuje a zaznamenává životní osudy českých exulantů v USA. Svoji vlast opouštěli následkem nacistické okupace, komunistického puče a sovětské invaze. Řadě z nich svobodná Amerika umožnila realizovat své sny, stali se známými osobnostmi, vědci, umělci, akademiky. Jejich věk se často pohybuje kolem devadesátky, jde tak – s nadsázkou řečeno – o ohrožený druh. Právě teď máme zřejmě poslední možnost uchovat paměť této generace, dále ji zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti, zejména nejmladší generaci.

V současnosti Stopy paměti usilují o uskutečnění 30 rozhovorů s exulanty a přípravu putovní výstavy pro prezentaci na středních školách k letošním výročím 28. října a 17. listopadu. Je koncipována ve spolupráci s pedagogy tak, aby se téma exilu a emigrace dalo využít ve výuce novodobých dějin. Výstava představuje portrétní fotografie s medailonky exulantů a videorozhovory. Projekt vzniká v úzké spolupráci s pedagogy z Gymnázia Hejčín v Olomouci, Gymnázia Jiřího Wolkera v Prostějově a dalších středních škol.  .  

Výukový program je pokračováním kontinuální práce organizace Stopy paměti. Ta v uplynulých jedenácti letech zaznamenala na 500 rozhovorů zachycujících vzpomínky a zkušenosti pamětníků postižených totalitními režimy (nacismem a komunismem) v Československu v minulém století. V roce 2016 vydaly Stopy paměti stejnojmennou knihu s výběrem rozhovorů - jsou mezi nimi výpovědi politických vězňů vojáků II. světové války – východní i západní fronty, příslušníků domácího protifašistického odboje, či obyvatel židovského původu, kteří přežili holocaust. Rozhovory pokračují, nyní se přidává projekt Češi v Americe.

Stopy paměti je jedinečný a inovativní projekt, který je propojením umění s orální historií. Série fotografií z projektu Stopy paměti fotografa Jiřího Doležela byla oceněna 1. místem v kategorii Portrét v soutěži Czech Press Photo 2010 a v roce 2011 čestným uznáním.

Pomozte nám svým darem zajistit zpracování rozhovorů s exulanty a následně připravit program a putovní výstavu po českých školách a její nezbytnou propagaci .

Stopy paměti knižně a na videu: https://www.facebook.com/stopypameti/videos/973248079456669/
Stopy paměti na FB: https://www.facebook.com/stopypameti/
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu