Nadace České spořitelny


Regionální a komunitní rozvoj

Festival svobody na Gymnáziu Evropská aneb My už můžeme

Rozhodli jsme uspořádat v rámci projektu Festival svobody oslavy dne 17. listopadu na naší škole. Proč to děláme? Myslíme si, že je důležité o všech významných historických událostech i nadále mluvit, ale že je nejdůležitější mluvit o těch, které zažili lidé, kteří stále žijí, a pomocí jejich příběhů a jejich pravdy si vytvořit celistvou mozaiku událostí. Proto bychom na naší škole rádi uvítali hosty, kteří nám o Sametové revoluci mohou říct více a vyprávět nám svůj příběh, skrze který můžeme snáze chápat minulost a porozumět přítomnosti. Pokud s námi tyto myšlenky sdílíte, pomozte nám prosím tuto vizi naplnit, klidně i symbolickým příspěvkem na naši akci.

vybíráme od 30.10.2019

Festival svobody na Gymnáziu Evropská aneb My už můžeme

Náš organizační tým Vám mnohokrát děkuje za Váš příspěvek a tím i možnost vytvořit našim studentům řádnou oslavu 17. listopadu, kterou si tento den jistě zaslouží. A také doufáme, že i Vaše oslavy 30. výročí 17. listopadu budou výjimečné.
2 600 Kč

přispělo

6 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
17. listopad 1989
Existuje snad datum, které by si VŠICHNI studenti měli pamatovat s větší naléhavostí, s větší pokorou? Nemělo by snad každého mrazit při pomyšlení na události tohoto dne a všechny jim předcházející? Neměli bychom více přemýšlet nad statečností, odvahou a odhodláním tehdejší generace studentů? Neměli by nám být právě oni a tento den upomínkou toho, že mladí lidé toho zmůžou víc, než si většina společnosti dovolí připustit a že studentská aktivita je důležitá, protože DEMOKRACIE a SVOBODA nejsou jen slova a pojmy a rozhodně nejsou zadarmo. Je to proces a je třeba o ně pečovat s láskou a upřímností…
Pokud souhlasíte a chcete, abychom naše myšlenky převedli do reality a předali dál, byli bychom rádi, kdybyste nám na naši akci mohli přispět.
My, studenti VOŠ, SOŠP a Gymnázia Evropská a organizátoři, totiž věříme, že studenti by měli mít možnost oslavit tento den důstojně a nejlépe s lidmi, tehdy také studenty, kteří se nebáli projevit svůj názor, kteří byli odhodláni za svobodu bojovat a kteří nám ji také vybojovali zpět. A my po jejich vzoru máme být nejen připraveni ji znovu vydobýt zpět, kdyby bylo potřeba, ale hlavně ji bránit a uchovat i pro naše děti. 
My, jako organizátoři, věříme, že společnými silami můžeme tyto myšlenky předat dál. Naše akce nabízí zajímavé přednášky, filmy, workshopy a studenti se mohou setkat se spoustou zajímavých hostů, kteří jsou spjati s událostmi 17. listopadu.
Naši studenti se díky Vašemu příspěvku mohou setkat například s Václavem Němcem, zhlédnout historické filmy na původním 16mm pásu, zúčastnit se workshopu „Rekonstrukce demonstrace 17. listopadu 1989“ a mnoho dalšího!
Budeme vděčni za příspěvky v jakékoliv výši a již teď potencionálním dárcům děkujeme!

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

❤️❤️❤️

Tereza Zimová