Nadace České spořitelny


Regionální a komunitní rozvoj

Dokážeme víc: Záchrana zdevastovaného Sadu míru

Sen o záchraně bývalého ovocného sadu ve Svídnici u Dymokur vysázeného v roce 1954 jsme začali uskutečňovat počátkem října 2021. Naším záměrem je navrácení stromů původních odrůd a včelařské tradice, podpoření biodiverzity včetně zadržování vody v krajině a vytvoření komunitního prostoru pro širokou veřejnost k relaxačním, kulturním i sousedským aktivitám. Pomozte nám dokončit sen!

vybíráme od 19.11.2021

Zdvojnásobení částky!

Každou korunu, kterou darujete, Nadace ČS zdvojnásobí až do výše 20 000 Kč!
25 912 Kč
vybráno 26 % z 99 000 Kč

přispělo

26 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!

Místní i přespolní dobrovolníci se pod záštitou Spolku Budil ve svém volném čase pustili do nelehké práce revitalizace téměř 70 let starého zapomenutého Sadu míru. V prvé řadě pracujeme na přerodu džungle plné náletů v kultivovaný pozemek, prořezáváme napadené stromy a zachraňujeme stromy přeživší, zvládli jsme založit komunitní ohniště. Pozemek připravíme na zimu pokrytím štěpkou získanou z drobných náletů jako mulč i zábranu růstu náletům novým. 
Na jaře upravíme terén pro výsadbu a konečně přivezeme první stromy a keře tradičně pěstovaných odrůd – vysokokmenné i nižší, na něž dosáhnou i děti. Ve správný čas do neveřejné části sadu přemístíme včelstvo, jehož chov jsme – k zachování místní včelařské tradice – započali v červnu 2021. 
 
NÁŠ CÍL, SE KTERÝM NÁM MŮŽETE POMOCI: 
 
Vytvoření zelené oázy na 3 000 m2 jako základu tvorby prostoru k setkávání veřejnosti (ke komunitním, kulturním i relaxačním aktivitám – v budoucnu kulturně vzdělávacího centra) s plodícími stromy a keři, s dešťovým jezírkem s přepadem do více nádrží, s komunitním ohništěm, malým přístřeškem a naučnou stezkou. (Na zbylé ploše 4 077 m2 budeme následně budovat neveřejnou plochu sadu s plodícími stromy a keři, včelími úly, remízkem pro zvěř, kompostem, bylinkovou zahrádkou, zavlažovacím systémem, krmítky pro ptactvo, domečky pro hmyz…) 
 

NAŠE DALŠÍ CÍLE: 
 
Následujících 5 let: Veškerá výsadba zahrnuje stromy a keře s jedlými plody, v budoucnu plánujeme plody zpracovávat, jejich různorodé časy dozrávání jsou zvoleny s ohledem na potravu pro včelstvo, vysoké keře se stanou přirozenou bariérou mezi sadem a sousedním polem (zároveň budou také zpracovatelné). 
 
Do 10 let: výrobky ze zpracovaných plodů (nabízené v lokálních informačních centrech zároveň s mapou a pozváním na výlet) plánujeme v budoucnu využít jako malé prezentační produkty jak naší práce, tak kulturně-vzdělávacích akcí v sadu, jeho naučné stezky a v neposlední řadě prezentace naší obce v širokém okolí.  
 
Po 20 letech: z místa, o němž nikdo nevěděl, bude vytvořen živý vyhledávaný prostor. Po celou dobu bude jednou z našich snah vytvoření brigádnických míst pro mladé (aby nemuseli např. do McDonald´s apod.). 
 
 
NAŠE DŮVODY: 
 
Našim cílem je sad revitalizovat nejen z pocitu zodpovědnosti za zachování přírodního dědictví našich předků, ale také jako zelenou oázu pro užívání veřejností. 
Naším přáním je citlivě naplnit obnovený sad životem komunitním, relaxačním, kulturním i osvětovým – proto bychom rádi, aby se o našem projektu dozvědělo co nejvíce lidí, aby mohli návštěvníci i naši podporovatelé tuto oázu navštívit a načerpat energii, a třeba si odnést malé produkty z našeho k životu probuzeného Sadu míru. 
 
 
JAK POMŮŽETE: 
 
Při podpoře částkou 10 000 Kč se stanete patronem celého projektu obnovy zanedbaného Sadu míru ve Zlatém pruhu Polabí. Stojí na kopci Kamenec, z nějž je vidět do všech světových stran – což je rarita  tohoto jinak rovného kraje. 
 
Darujte částku 5 000 Kč - podpoříte novou výsadbu stromů a keřů, vytvoření přírodního zavlažovacího systému a napájecí tůňky pro zvířata, postavení nových úlů pro včely, vytvoření naučné stezky a komunitního centra pro návštěvníky. 
 
Částkou 200 Kč, 300 Kč a 400 Kč podpoříte zachování přirozené diverzity místa, vytvoříte s námi krmítka pro sýkorky, berličky pro dravce, domečky pro hmyz, kompost či bylinkovou zahrádku
 
Ani částka 100 Kč není malá! Může pomoci včelkám, stromům, keřům a všem, co se na obnově sadu podílejí. 
  
Projekt byl podpořen v programu Dokážeme víc, který organizuje Česká spořitelna spolu s Nadací VIA. Každou korunu, kterou darujete, nám Nadace ČS zdvojnásobí až do výše 20 000 Kč!


Dárcovské výzvy k projektu

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu
Aktivní (0)  |  Ukončené (1)

Nebyly nalezeny žádné aktivní výzvy.

Ať to roste :)

Zeman Jakub

Držím pěsti a těším se na med a další produkty.

Pavel Hlaváč

Za mě a Kubu, ať se nám tam spolu dobře pracuje! :)

Lucie Sikorová
1 100 Kč

Normální člověk nemá šanci ten sad obnovit, ale Vendula to dá! :-)

Vladimír Kvíz
3 000 Kč

Vendy, věřím že to nepromrdáte <->

Ivan Blažek
1 001 Kč

Ať se dílo podaří! :)
Honza

Jan Malát
500 Kč

Super aktivita! Ať se daří!

Petr Mazur
1 000 Kč