Nadace České spořitelny


Regionální a komunitní rozvoj

Dokážeme víc: Společně můžeme vytůnit krajinu skalních měst

Spolek JULINKA z Police nad Metuji se snaží vracet krajinu CHKO Broumovsko do stavu, kdy lépe zadržovala vodu. S vaší finanční podporou a za pomoci dobrovolníků budujeme tůně, sázíme listnaté stromy a motivujeme lidi v našem okolí k tomu, aby se sami i společně pouštěli do akcí zaměřených na zpomalení odtoku vody z našich zahrad, polí, lesů a luk. Velké množství drobných opatření nám pomůže zaručit dostatek vody do budoucna.

vybíráme od 10.12.2020

Zdvojnásobení částky!

Každou korunu, kterou darujete, nám Nadace ČS zdvojnásobí až do výše 20 000 Kč!
63 077 Kč
vybráno 79 % z 80 000 Kč

přispělo

34 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
V roce 2020 se nám podařilo ručně i s využitím malého bagru vybudovat soustavu prvních 17 tůní u 5 obcí na Broumovsku. Zádrži vody, posilování biodiverzity a snižování vodní i větrné eroze pomůže i 1300 nově vysazených lesních stromků a 50 ovocných stromů.
V roce 2021 budeme v těchto snahách pokračovat. Nové tůně, stromy a keře navíc poskytnou přirozené prostředí pro ohrožené druhy obojživelníků (čolci, žáby), hmyzu (šídla, vážky, modrásci) či rostlin (prstnatec, vstavač, hořeček). S větší zádrží vody v krajině dojde i k výraznému zlepšení podmínek pro mnoho dalších druhů rostlin a živočichů - na vlhké biotopy jsou vázány četné druhy ptáků a savců (například vydry, čápi).

Vaše finanční pomoc bude použita na budování nových tůní (vykopání jedné tůně malým bagrem stoji cca. 10.000 Kč), výsadbu (lesní stromek stojí cca. 15 Kč, ovocný strom průměrně 250 Kč) a na organizaci 2-týdenního letního workcampu pro 12 dobrovolníků (stravování - 100 Kč/osobu/den). A případná pomoc na místě přinese užitek a radost i vám samotným! Firmy, úřady i neziskovky mohou pojmout společné kopání i jako posílení kolektivu v rámci tůň-buildingu.
Projekt byl podpořen v programu Dokážeme víc, který organizuje Česká spořitelna spolu s Nadací VIA. Každou korunu, kterou darujete, nám Nadace ČS zdvojnásobí až do výše 20.000 Kč. Naším cílem je vybrat alespoň 80.000 Kč, budeme však rádi i za vyšší výsledek, který nám umožní efekt našeho společného snažení posílit. V roce 2020 nás podpořili Evropský sbor solidarity, Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody, Správa CHKO Broumovsko a mnoho místních i přespolních dobrovolníků. Všem moc děkujeme!


Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Fandím Vám, ať se daří.

Jiří Hornych

díky

HOBRA - Školník s.r.o.

Dobrý den / ahoj!
Přispět k zadržování vody je pravděpodobně to nejdůležitější, co můžete momentálně pro svou/naši krajinu udělat.
Buďte pyšní na to, že o problémech nejen mluvíte, ale i něco praktického pro jejich řešení děláte!
Držím vám palce a těším se na viděnou na Broumovsku!
Michal Nekvasil, DG CLIMA, Evropská komise

Michal Nekvasil
1 000 Kč

Jednu vydru, prosím.

Jakub Vondra
500 Kč