Nadace České spořitelny


Regionální a komunitní rozvoj

Dokážeme víc: Podpořte sklepy v Loučkách

Na návsi v Loučkách se místním obyvatelům podařilo zachránit poslední dva historické sklepy. Tyto významné stavby lidové architektury jsou nyní zrekonstruovány včetně štukové výzdoby, která v Loučkách prokazatelně byla použita v 18. století. Ještě je však potřeba sklepy vybavit zařízením na zpracování a uskladnění ovoce a zeleniny: regály, policemi, košíky, bednami, sklenicemi, lahvemi, teploměrem, vlhkoměrem, nádobami na ovocný kvas, a hlavně mobilním drtičem a lisem na ovoce.

vybíráme od 2.9.2021

Zdvojnásobení částky!

Nadace České spořitelny zdvojnásobí vybranou částku až do výše 20 000 Kč!
20 000 Kč
vybráno 67 % z 30 000 Kč

přispělo

11 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Jako neformální skupina obyvatel Louček a jejich přátel jsme aktivní již od roku 2015. Do této doby jsme iniciovali a pomohli zrealizovat 9 projektů zlepšujících život naší komunity, např. výsadbu ovocné a lipové aleje či restaurování sakrálních staveb, houpačky v krajině. Každoročně pořádáme v naší obci alespoň 4 společenské akce (kuželky, rybolov, čarodějnice, šipkovaná), kterých se účastní cca 25 osob. Dále plánujeme workshopy (výroba nádob na zeleninu z keramiky, bedýnek, košů z proutí) a přednášky o výživě a zdraví spojené s výrobou pokrmů z ovoce a zeleniny.

Mezi hlavní důvody naší činnosti patří zachování historie a kultury naší obce a úcta k práci našich předků, přírodě a krajině, která nás obklopuje. Je nám blízký zdravý životní styl bez zbytečných obalů a chemie, šetrné hospodaření s přírodními zdroji a využití ovoce a zeleniny vyprodukované v místě bydliště. Jde nám o utužování sousedských vazeb.
Zní Vám to dobře? Přispějte jakoukoliv částkou a podpořte vybavení sklepů v Loučkách. Naše komunita bude moci nabídnout spoluobčanům pomoc a prostředky při zpracování úrody ovoce a zeleniny a prostory pro její uskladnění.
Pokud se nám podaří vybrat vyšší částku, zakoupíme sazenice ovocných stromů a keřů, případně bylinek a osázíme (po dohodě s Obcí Vílanec) obecní neudržovaný pozemek přiléhající ke sklepům, o který se naše komunita bude starat a společně ho využívat.

Více se o nás dozvíte na http://projektloucky.webnode.cz.


Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Držím pěsti, ať se vám to povede 🙂

Ondřej Beníček
1 000 Kč