Nadace České spořitelny


Lidé s postižením Sociálně znevýhodněné skupiny

Darujme asistenta pro lidi se znevýhodněním

Přispějme společně na soběstačnost lidí s postižením, darujme jim možnost naučit se dovednostem potřebným pro samostatnější a plnohodnotnější život!

vybíráme od 14.1.2019
Důležitou součástí cesty za co nejplnohodnotnějším životem lidí s handicapem jsou osobní asistenti, kteří s nimi tráví čas a učí je potřebným dovednostem pro jejich soběstačnost. Přidejte se k nám! Darujme společně znevýhodněným lidem šanci na normální život!
120 458 Kč

přispělo

31 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Jako tým Agilních koučů České spořitelny chceme podpořit poslání a činnost společnosti FOSA, o.p.s., jejíž partnerem v programech Týden samostatnosti a Dialogy je Nadace České spořitelny již od roku 2014. V těchto programech Fosa nacvičuje s klienty různé dovednosti, učí se zde „fungovat“ bez podpory svých blízkých, hospodařit se svými penězi, obstarávat nákupy, připravovat si jídlo nebo se např. dopravit bezpečně z domova do svého zaměstnání.
Důležitou součástí cesty za co nejplnohodnotnějším životem všech klientů Fosy jsou osobní asistenti, kteří individuálně s klienty nacvičují potřebné dovednosti pro jejich soběstačnost. 
Fosa, o.p.s. usiluje o začlenění lidí se znevýhodněním zejména v důsledku zdravotního postižení do společnosti, o dosažení maximální možné míry jejich soběstačnosti a o to, aby kvalita jejich života odpovídala kvalitě života lidí bez tohoto znevýhodnění. Svým klientům poskytuje tři služby. V Podporovaném zaměstnávání jim pomáhá najít a následně udržet si práci na otevřeném trhu. Osobní asistenti během nácviku dovedností dochází s klienty na pracoviště, kde je učí vytvářet si postupy a návyky a poskytují jim podporu do chvíle, než práci zvládnou zcela sami. Ve službě Podpora samostatnosti učí asistenti klienty různým dílčím věcem, od cestování, uklízení, vaření, přes používání mobilního telefonu, až k navazování sociálních vazeb – opět až do té míry, kdy jsou samostatní. Třetí služba - Osobní asistence, poskytuje podporu lidem, kteří činnosti sami nezvládnou, ať už vinou handicapu, nebo stáří. Osobní asistenti v rámci této služby doprovázejí klienty k lékaři, pomáhají jim s péčí o domácnost, oblékáním, s osobní hygienou, nebo s nimi tráví volný čas. 


Přidejte se k nám! Darujme společně znevýhodněným lidem šanci na normální život!
Každou korunu, kterou darujete, Nadace České spořitelny hned zdvojnásobí a proto prosíme sdílejte naši výzvu dál na sociálních sítích mezi své kamarády a blízké.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Děláte skvělou práci:)

Lucka
300 Kč

Výtěžek z charitativního čtení projektu Pomáháme poezií.

Lenka Šumanová
2 150 Kč