Nadace České spořitelny


Regionální a komunitní rozvoj

Dokážeme víc: Život na Žižkově

Cílem projektu Život na Žižkově je posílit komunitní vazby v lokalitě Vackova a blízkého okolí. Chceme inspirovat kvalitní sousedský život a zlepšit vzájemné vztahy v našem sousedství, abychom společně vytvořili bezpečné a přátelské prostředí, kde se znají děti a dospělí.

vybíráme od 13.4.2023

Zdvojnásobení částky!

Nadace České spořitelny vybranou částku zdvojnásobí až do výše 20 000 Kč.
20 000 Kč
vybráno 50 % z 40 000 Kč

přispělo

13 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Ambicí spolku Život na Žižkově je společně vytvořit kvalitní komunitní život a zlepšit vzájemné sousedské vztahy v lokalitě žižkovského Vackova a okolí. V naší oblasti stále probíhá rozsáhlá developerská výstavba, jako jsou Byty Vackov a Nákladové Nádraží Žižkov, kam se stěhuje velký počet nových obyvatel, mladých rodin i cizinců. Rádi bychom integrovali a zapojili nové obyvatele mezi stávající, aby si naše místo k životu oblíbili stejně jako my.  
Chceme rozvíjet sousedské aktivity, zapojit děti a jít jim příkladem v tom, jak nebýt lhostejný k ostatním. Stejnětak chceme zpříjemnit život seniorům, žijících v našem sousedství a v blízkém domově důchodců. V neposlední řadě počítáme i se zapojením ukrajinských dětí a jejich rodičů, kteří se do naší lokality přistěhovali. 
Od r. 2020 veškeré akce financuje skupina místních dobrovolníků z vlastních zdrojů. Nejoblíbenější akcí, kterou náš spolek pořádá, je Zažít Žižkov jinak, která zvyšuje sounáležitost s místem a vytváří lokální Genius Loci. Díky programu Dokážeme víc a podpoře veřejnosti budeme mít možnost rozšířit a zatraktivnit program spolkových akcí a navýšit jejich propagaci. 
Všechny spolkové aktivity chceme každoročně opakovat a postupně je rozšiřovat, aby si sousedé zvykli na pravidelná setkávání a postupně se sami více zapojovali. Rádi bychom vytvořili podobnou vazbu, jako mají tradiční vesnické akce typu poutě, masopust, atd. V roce 2023 plánuje náš spolek uspořádat: 
  • Zažít Žižkov jinak 
  • Svatojakubská noc 
  • Dětský den v zahradě Domova důchodců v Habrové 
  • Jarní úklid parku Židovské pece s dětmi 
  • Předvánoční sousedské setkání 
Projekt byl podpořen v programu Dokážeme víc, který organizuje Česká spořitelna spolu s Nadací VIA. Každou korunu, kterou darujete, nám Nadace ČS zdvojnásobí až do výše 20 000 Kč!
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Mirek Paták - spolkový příspěvek

Miroslav Paták
1 000 Kč

2025

Ludek Motycka
2 000 Kč

Karel S. for the project

Karel Svoboda
1 000 Kč

příspěvek pro spolek Život na Žižkově

Edita Šilhánová
1 000 Kč

Kačka Č

Kateřina Čejnová
1 000 Kč

Pro lepší život na Žižkově. MD

Milan Dulík
2 000 Kč

Ondra Klokan

Ondřej Klokan
1 000 Kč

Tomáš Karas (Spolek)

Tomáš Karas
1 000 Kč

Alena Karasová příspěvek

Alena Karasová
1 000 Kč

Ahoj, tak uhrazeno :-)

Petra Šimonková
1 000 Kč