Nadace České spořitelny


Regionální a komunitní rozvoj

Dokážeme víc: Oživte s námi zámeckou zahradu v Kuřimi

Zahrada je místem hry i poznávání. Školní zahrada je mikrosvětem dotýkání, čichání, zírání, naslouchání, setkávání. Zahrada je jako svět a domov současně. Každý domov potřebuje zázemí, přístřeší. Altán odjakživa plní tuto funkci. Chceme oživit zámeckou zahradu v Kuřimi postavením krásného altánu a zvelebením jeho okolí.

vybíráme od 31.3.2021

Zdvojnásobení částky!

Každou korunu, kterou darujete, nám Nadace České Spořitelny zdvojnásobí až do výše 20 000 Kč.
12 100 Kč
vybráno 30 % z 40 000 Kč

zbývá

69 dní

přispělo

19 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Základní škola DiviZna je soukromá základní devítiletá škola. Pedagogickým zaměřením vychází z principů waldorfské a lesní pedagogiky. Škola sídlí v pronajatých prostorách kuřimského zámku. Při vzdělávání je pro nás příroda nenahraditelným prostředím, plným podnětů pro hru i učení.  Snažíme se v dětech probouzet vřelý vztah a odpovědnost ke všemu živému i k jejich okolí. V DiviZně proto trávíme mnoho času venku, na výletech, při výuce i ve školní družině, obvykle na zámecké zahradě. Naším cílem je, aby prostředí, ve kterém se děti pohybují, bylo nejen krásné a podnětné, ale také využitelné i při nepříznivém počasí.

Proto jsme od jara 2020, ve spolupráci s vlastníkem zámku SOŠ a SOU Kuřim začali s plánováním a postupnou realizací úprav zahrady. Na podzim roku 2020 jsme provedli první terénní úpravy (terénní vlny ve tvaru malého amfiteátru). Získali jsme grant od Nadace Partnerství na osázení zahrady novými dřevinami. S pomocí rodin našich žáků jsme v zámecké zahradě zasadili 12 stromů a téměř 120 keřů.

V další fázi úprav bychom rádi vybudovali multifunkční zahradní altán, který bude možné využít nejen jako venkovní učebnu chráněnou proti přímému slunci i dešti, ale i pro pořádání dalších komunitních aktivit, například výstav prací žáků, divadelních i hudebních vystoupení, jarmarků pro veřejnost, atd. Protože chceme altán krásný, bude nás to stát 300 000 Kč. Každou korunu, kterou darujete, nám Nadace České Spořitelny zdvojnásobí až do výše 20 000 Kč.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu