Nadace České spořitelny


Regionální a komunitní rozvoj

Dokážeme víc: Křížová cesta na citickém hřbitovu

Změníme vnímání hřbitova a jeho okolí jako místa, které si zaslouží trvalou pozornost všech generací. Z dosud ladem ležící louky na hřbitovu vytvoříme prostor k zastavení, posezení, zamyšlení a k pohledu na kultivovaně a nevšedně upravenou část hřbitova. Projekt je součástí celkové revitalizace hřbitova a jeho bezprostředního okolí se zajímavým potenciálem.

vybíráme od 22.7.2019
20 000 Kč
vybráno 100 % z 20 000 Kč

přispělo

27 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Křížovou cestu vybudujeme s výrazným pracovním přispěním občanů. Naše křížová cesta bude mít 14 zastavení ztvárněných uměleckými díly (malba, fotografie, …). Tématu Ježíšovy křížové cesty se věnují i čeští umělci. Jako první uvedeme dílo akademického malíře Jiřího Brázdy. Vždy při nové instalaci uspořádáme vernisáž s originály v citickém kostelu. Oslovení umělci potvrdili, že se našeho záměru s potěšením zúčastní. Pravidelné roční výměny uměleckých děl dostanou naši obec do širšího povědomí a našim občanům umožní podílet se na životě v obci jako respektujícím minulost, měnícím současnost a připravujícím smysluplnou budoucnost.

Prvních 13 zastavení zpříjemníme vždy dvěma vzrostlými kulovitými višněmi. V centru křížové cesty u 14. zastavení vysadíme vzrostlý červený buk. Křížovou cestu vybavíme lavičkami a poblíž 14. zastavení osázíme záhon bílými a červenými růžemi v půdorysném tvaru kříže. 

Křížovou cestou zlepšíme vzhled hřbitova. Návštěvníci budou moci v příjemném prostředí uvažovat o skutečných životních hodnotách. 

Křížová cesta je součástí revitalizace hřbitova a jeho zajímavého okolí a nabídne občanům trvalé dobrovolné zapojení do práce pro obec, tedy pro sebe a své spoluobčany.
Projekt byl podpořen Českou spořitelnou, Nadací České spořitelny a Nadací Via v programu Dokážeme víc. Každou korunu, kterou darujete, nám Nadace České spořitelny zdvojnásobí až do výše 20 000 Kč! 
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Pro zdar projektu.

Petr a Dagmar Vilímovi
9 000 Kč

Dobrou věc, radi podpoříme :o)

Nikol Machová
300 Kč

Je prima videt, ze i v Citicich vládne dělny duch a optimismus. Přejeme vám ať vydrží co nejdéle a na Krizovou cestu se těšíme. Sona a Robert Pisárovi

Robert Pisar
300 Kč

Prosím nezobrazovat
Děkuji

Ingrid Hillerova

Ať se věc vydaří.

Petr Beránek
500 Kč