Nadace ADRA - adventistická nadace pro pomoc a rozvoj

http://www.nadace-adra.cz tel.: 732 355 962 e-mail: nadace@adra.cz


Nadace ADRA naplňuje v České republice poslání mezinárodní humanitární organizace ADRA od roku 1992. Její logo - tři postavičky obepínající zeměkouli - symbolizuje přání a smysl činnosti zároveň. Propojit ty, kteří pomoc potřebují, s těmi, kteří ji poskytnout mohou. Říct jim o sobě a nabídnout jim své služby, resp. být pomyslným mostem od lidí, přes lidi, k lidem. Přitom cílem je vždy člověk - potřebný a pomáhající.

Aktuální projekty

Ukončené projekty