Nadace ADRA - adventistická nadace pro pomoc a rozvoj


Filantropie a dobrovolnictví

Podpora činnosti Nadace ADRA

Nadace ADRA naplňuje svoje poslání – pomoc lidem v nouzi - v České republice i v zahraničí. V souladu se statutem a vůlí zakladatele vyhledává ty, kteří potřebují pomoc, a oslovuje ty, kteří chtějí a mohou pomoc poskytnout. To vyžaduje administrativní práci a s tím nezbytné náklady spojené se správou nadace a běžným provozem kanceláře.

vybíráme od 31.3.2019
201 135 Kč

přispělo

9 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Nadace ADRA nečerpá peníze z evropských ani státních fondů a prostředky získává výhradně od individuálních dárců, firem, od zakladatele a z výnosů nadačního kapitálu. Nadace naplňuje svoje poslání – pomoc lidem v nouzi - v České republice i v zahraničí prostřednictvím projektů. Příběhy potřebných jsou ale natolik rozmanité, že oprávněnou podporu těch výjimečných či ojedinělých je možno financovat pouze ze všeobecného účelu naší pomoci.

V souladu se statutem a vůlí zakladatele vyhledáváme i s pomocí dobrovolníků ty, kteří potřebují pomoc, a oslovujeme ty, kteří chtějí a mohou tuto pomoc poskytnout. To vyžaduje administrativní práci od PR a fundraisingu, přes komunikaci s žadateli o pomoc a dárci, vyhledávání sponzorů a partnerů, organizování aktivit spojených s osvětou v oblasti dárcovství a aktivní pomocí až po odpovědné hospodaření a nakládání s dary a majetkem, vedení transparentního účetnictví, ověřitelné plnění zákonných povinností,  financování nezávislého auditu hospodaření, právního poradenství atd. Tyto činnosti spadají do chodu jediné kanceláře a jsou pracovní náplní pěti zaměstnanců, z nichž čtyři pracují externě. Zajištění všech těchto činností vyžaduje finanční prostředky.
 
Své dary na podporu činnosti Nadace ADRA  můžete poslat též bankovním převodem na účet 8800088/0300, VS 7001.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu