Nadace ADRA - adventistická nadace pro pomoc a rozvoj


Lidé s postižením

Pomoc pro Barboru Šmídovou

Začátkem roku 2021 postihla paní Barboru v jejích 48 letech mrtvice. Následoval dlouhý umělý spánek. Po probuzení zjistila, že je ochrnutá na celou pravou stranu těla a má poškozené centrum řeči. Následná léčba v rehabilitačním centru Košumberk nepřinesla přílišné zlepšení. Díky této události, bohužel, přišla paní Barbora o přítele a podporu rodiny. Zbylo jen pár přátel, kteří se rozhodli, uspořádat sbírku na její podporu.

vybíráme od 21.6.2022
2 400 Kč

přispěl

1 člověk
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
V současné době pobývá paní Šmídová v domově se zvláštním režimem Clementas Mlékovice, který zajišťuje i sociální služby. Následkem onemocnění došlo k trvalému poškození zdraví a její hendikep neumožňuje samostatný pohyb nebo pohyb s jinou pomůckou, než je invalidní vozík. Současně není možné, aby vozík ovládala samostatně a je tak vždy odkázána na pomoc druhé osoby. Pokud by měla k dispozici elektrický vozík, který by mohla samostatně ovládat, zvýšila by se výrazně její samostatnost a tím i psychický stav. Onemocnění paní Šmídové je nezvratné a každá i „maličkost“, ve které může být samostatná, je pro ni velice důležitá. 

Její kamarádi z kapely CREAMONA proto oslovili Nadaci ADRA s žádostí o pomoc a  zorganizovali  ve dnech 13.-15.5.2022 festival, jehož výtěžek byl použit na zakoupení elektrického vozíku pro paní Barboru.  Podařilo se vybrat celou částku na vozík, sbírka probíhá i nadále a vybrané prostředky budou využity na velmi potřebnou logopedii. 

Koho z vás tento příběh oslovil, můžete svůj dar poslat též bankovním převodem na účet Nadace ADRA č. 57333375/0300, v. s. 270. Děkujeme vám. V tom případě se Váš dar nezobrazí zde, ale bude dle bankovního výpisu zaúčtován k danému variabilnímu symbolu.
 
Nadace ADRA paní Barboru podporuje od dubna 2022. 
  

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu