Nadace ADRA - adventistická nadace pro pomoc a rozvoj


Hospicová a paliativní péče

Hospicová a odlehčovací péče

Vyspělost společnosti je mimo jiné dána tím, jak se dokáže postarat o své nemocné, staré, umírající, handicapované či jinak nemohoucí a bezbranné.

vybíráme od 30.3.2019
39 805 Kč

přispělo

12 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Smrt k životu člověka patří zcela přirozeně, ale dosud nedokážeme všem umírajícím zajistit důstojný odchod ze života.  Trpí tak tím sám umírající, jeho rodina i přátelé. Velkým krokem kupředu je proto činnost hospiců, a to kamenných, domácích i mobilních. Příspěvky z veřejných zdrojů na jejich provoz jsou nedostačující a pobyt s odbornou péčí hradí klientům hospice jejich rodina. Aby služby poskytované hospicem byly trvale kvalitní a komplexní, je třeba mít odpovídající zázemí, vyškolený specializovaný personál i dobrovolníky. To vše přináší pro hospice vysoké náklady. Odborníci dokazují mimo jiné i z finanční stránky, že velice účinné a příznivé jak pro umírajícího, tak pro jeho nejbližší, vč. zdravotních pojišťoven jsou domácí hospice. Ty umožňují, aby člověk mohl odejít ze života ve svém domově, v kruhu rodiny za přítomnosti odborně vyškolené medicínské i duchovní asistence.
 
Odlehčovací služba (též úlevová či respitní péče) je určena pro pomoc lidem dlouhodobě pečujícím o těžce nemocného, zdravotně postiženého či o seniora. Jde o jejich dočasné umístění do stacionáře, pobytového zařízení (hospice), poskytnutí přímé praktické pomoci v jejich domácnosti apod. zdravotními sestrami, pečovatelkami, ošetřovatelkami, dobrovolníky, příp. lékaři. Cílem této služby je odlehčit pečujícímu jednotlivci (rodině) a umožnit mu nezbytný odpočinek nebo čas pro zařízení nezbytných věcí  (návštěva u lékaře, úřadů, rekonstrukce bytu, dovolená apod.)
 
Své dary na podporu poskytování hospicové a odlehčovací péče můžete poslat též bankovním převodem na účet 8800088/0300, v.s. 7006.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Děkuji za vaši práci a hospicovou činnost.

Stanislav Jaracz