Nadace ADRA - adventistická nadace pro pomoc a rozvoj


Děti, mládež, rodina Lidé s postižením

Pomoc pro Elinku Pinkavovou

Eleonor se narodila jako zdravé miminko, ale od čtyř měsíců začal její vývoj zaostávat. Po několika měsících intenzivního vyšetřování jí bylo diagnostikováno vzácné genetické onemocnění, které způsobuje mnoho fyzických a mentálních komplikací. Holčička nekomunikuje, má zrakovou vadu, opožděný psychomotorický vývoj a trpí autismem.

vybíráme od 12.12.2023
39 410 Kč

přispělo

27 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
I přes řadu obtíží je Elinka díky intenzivním terapiím schopna udělat pár krůčků a s dopomocí se najíst. Ráda maluje a s rodiči pracuje na svém psychomotorickém vývoji. Ale bojuje s psychickým zaostáváním a nerozumí žádným pokynům, což je zdrojem její frustrace. Rodiče s Elinkou podstupují různé terapie a navštěvují doktory, aby se její stav zlepšoval. Bohužel to s sebou přináší jak finanční a psychické zatížení, tak i obětování veškerého jejich času. 

V současné době holčička potřebuje získat prostředky na úhradu pobytu na klinice zaměřené na zvládání poruch autistického spektra, který jí pojišťovna nehradí. Máma s tátou a Alenkou doufají, že s Elinka naučí s nimi bude komunikovat a konečně bude rozumět „jejich řeči“. 

Své dary můžete zasílat touto platební bránou nebo bankovním převodem na účet č. 57333375/0300, variabilní symbol 278.  V případě, že zašlete svůj dar převodem, částka se zde neukáže, ale bude připsána přímo na konto veřejné sbírky Nadace ADRA a poté předána Elence. Děkujeme!

Nadace ADRA podporuje Eleonor od prosince 2023.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu