Nadace ADRA - adventistická nadace pro pomoc a rozvoj


Osvěta a poskytování informací

Psychosociální a duchovní podpora v nemocnicích a při mimořádných událostech

Psychosociální a duchovní podpora představuje důležitou součást pomoci, kterou potřebují lidé v náročných životních situacích, jakou jsou mimořádné události (přírodní katastrofa, hromadná nehoda apod.) nebo úrazy a nemoci. Tu pomoc vedle profesionálů, speciálně připravených humanitárních pracovníků, poskytují i vyškolení dobrovolníci.

vybíráme od 31.3.2019
550 Kč

přispěli

2 lidé
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Podporou specializovaných neziskových organizací a jejich dobrovolníků se Nadace ADRA zapojuje do psychosociální pomoci lidem zasaženým mimořádnou událostí. Dobrovolníci různých profesí navazují na práci složek Integrovaného záchranného systému ČR a spolupracují se zástupci obcí, církvemi a jinými pomáhajícími organizacemi.

Jejich záměrem je doprovázet přímo zasažené, rodinné příslušníky, očité svědky i další pomáhající a nabízet jim podporu při zvládání dopadů mimořádné události s důrazem na využití jejich vlastních sil, zdrojů a prostředků. Aby mohli tito dobrovolníci plnit své poslání, musí být proškoleni po teoretické i praktické stránce, musí se na mimořádné události připravovat, nacvičovat koordinaci se složkami IZS atd., což vyžaduje nejen jejich čas a osobní nasazení, ale i finanční prostředky pro školící organizace a profesionály.
 
Kaplanská služba v nemocnicích reaguje na potřeby pacientů a jejich rodin. Péče o jejich duchovní potřeby se stala nedílnou součástí komplexní péče ve zdravotnických zařízeních. Životní situace těžce nemocného člověka bývá často velmi složitá, plná změn a ztrát. V nemoci, více než kdy jindy, si lidé bez ohledu na věk pokládají otázky o smyslu života, své aktuální životní situace, smyslu nemoci, hodnotí svůj dosavadní život atd. Tyto otázky v nich často vzbuzují touhu po sdílení či odpuštění. Na tyto potřeby reaguje právě služba nemocničních kaplanů, kteří slouží všem pacientům bez rozdílu vyznání. Aby mohli svoji práci vykonávat i směrem k rodinným příslušníkům, příp. i nemocničnímu personálu, musí být speciálně připraveni a průběžně školeni, což s sebou přináší finanční výdaje.
 
Své dary na poskytování psychosociální a duchovní podpory můžete poslat též bankovním převodem na účet 8800088/0300, v.s. 7003.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu