Nadace ADRA - adventistická nadace pro pomoc a rozvoj


Osvěta a poskytování informací

Cena Michala Velíška

Cena Michala Velíška je morálním oceněním neprofesionálů, kteří někomu zachránili život nebo zdraví. Tito „obyčejní lidé“ nebyli lhostejní a vykonali ,,neobyčejné činy“, když to bylo třeba. Jejich příběhy odvahy, statečnosti, rozhodnosti a připravenosti je nutno vyhledávat, zveřejňovat a tím upozorňovat, že aktivní pomoc druhým patří do života každého z nás.

vybíráme od 30.3.2019
1 800 Kč

přispěli

3 lidé
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Cena Michala Velíška je morálním oceněním neprofesionálů za záchranu života a je nejprestižnější částí dlouhodobého projektu „Hrdinové mezi námi“. Jeho každoroční pořádání znamená pro Nadaci ADRA nemalé výdaje. Ty jsou spojené s výrobou hlavní ceny, pořádáním slavnosti - vyhlášení jména držitele ceny, s organizováním odborného semináře a dalších aktivit atd., blíže zde.
 
Své dary na organizaci Ceny Michala Velíška můžete poslat též bankovním převodem na účet 8800088/0300, v. s. 7010.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu