Nadace ADRA - adventistická nadace pro pomoc a rozvoj


Humanitární pomoc Rozvojová spolupráce

Pomoc obětem přírodních katastrof a mimořádných událostí

V důsledku povodní, tsunami, požárů, zemětřesení, větrných smrští, válečných konfliktů apod. přicházejí každoročně o životy, domovy a obživu lidé na celém světě. Dochází tak nejen k obrovským ztrátám na životech, k nevyčíslitelným materiálním a kulturním škodám, ale často po nich následují epidemie a ekologické škody, které zkázu ještě umocní. Pomoc lidem z takto postižených oblastí je naprosto nezbytná. Jsou však ale i další mimořádné situace, kterým může nečekaně čelit vysloveně každý z nás, a bez pomoci druhých se neobejde.

vybíráme od 31.3.2019
5 354 Kč

přispělo

6 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Přírodní katastrofy se dostavují zpravidla nečekaně a obrana proti nim je tak velice obtížná. Jejich důsledkem jsou nejen obrovské ztráty na životech, nevyčíslitelné materiální a kulturní škody, ale často po nich následují i epidemie a ekologické škody, které zkázu ještě umocní.

Humanitární pomoc zasaženým lidem je nezbytná. Kromě vyškolených specialistů jsou to humanitární organizace a bezpočet jejich dobrovolníků, kteří se zapojují do pomoci svojí prací přímo na místě. Dále je to pomoc dárců, kteří poskytují věcné, nebo finanční dary. Odborníci na živelní katastrofy se shodují, že nejúčinnější jsou peněžní dary. Odpadnou tak v případě pomoci v zahraničí náklady na skladování, dopravu, clo atd. Současně se nákupem potřebných věcí v místě katastrofy podpoří ochromená regionální ekonomika (firmy, podnikatelé, řemeslníci, trh apod.). Tím se účinnost pomoci ještě umocní. ADRA se navíc může opřít o své kolegy z národních poboček, kteří přesně vědí, co je v místě zkázy nejvíce potřeba.

Další finanční pomoc se váže na následnou a dlouhotrvající rozvojovou pomoc, jako např. odstraňování ekologických škod (zamořená pitná voda, polomy apod.), obnova či budování veřejné infrastruktury, zemědělství, školství, zdravotnictví atd.

Každý z nás se může dostat nečekaně do problémů, které mu zásadním způsobem změní život, a kdy neví jak dál. Příkladů těchto mimořádných situací je celá řada – ztráta (úplná či dočasná) domova, blízkých, úspor, zaměstnání, nedostatek financí na právní služby atd.  
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu