Nadace ADRA - adventistická nadace pro pomoc a rozvoj


Děti, mládež, rodina Lidé s postižením

Pomoc pro Lukáše Šefčíka

Lukáš letos oslavil již osmnácté narozeniny a stal se tak dospělým. Lukáš trpí dětskou mozkovou obrnou, a tak nechodí, hůře mluví i slyší. Aby mohl být jednou více soběstačný, pilně rehabilituje, trénuje v lázních, na koních i ve vodě. Tyto aktivity by měl absolvovat co nejčastěji, což je pro jeho rodiče finančně velice náročné, protože je zdravotní pojišťovna pro dospělé již rehabilitace většinou nehradí.

vybíráme od 27.7.2016
8 100 Kč

přispělo

13 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Lukáš z Kralupska se v důsledku nedostatku kyslíku při porodu narodil s mozkovou obrnou. Už v pěti letech proto prodělal operaci nožiček, aby se jednou na ně mohl postavit. Od té doby tyto operace absolvoval několikrát, což znamená týdny ležet na lůžku se sádrami na celých nohou. Třebaže se velice snaží, jde mu to pomalu. Stále nechodí, hůře mluví i slyší. 

Pro splnění svých snů Luky pravidelně rehabilituje a snaží se pravidelně jezdit do lázní, kde pilně trénuje soběstačnost. Navštěvuje rovněž lekce účinné hipoterapie, aby se mu uvolnily svaly na nohou. Trvalá péče, současná školní výuka online a intenzivní cvičení si vynutily, aby s ním otec zůstal doma jako plně pečující osoba. Finančně rodinu zabezpečuje pouze matka.
 
Terapie Lukášovi opravdu pomáhají, ale jsou pro rodiče finančně velmi náročné. Potřebovali by proto  pomoci s úhradou drahé neurorehabilitace, služby osobní asistence, s doplatkem většího invalidního vozíku a hipoterapie. Od letošního roku, kdy Lukáš dosáhl dospělosti, pojišťovny již hradí pouze minimum rehabilitací. 
 
Své dary můžete Lukášovi posílat také bankovním převodem na účet veřejné sbírky Nadace ADRA č. 57333375/0300, v. s. 229. Děkujeme vám. V tom případě se váš dar nezobrazí zde, ale bude dle bankovního výpisu zaúčtován k danému variabilnímu symbolu.
 
Nadace ADRA podporuje Lukáše od července 2016; aktualizace informací: leden 2023.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu