Nadace ADRA - adventistická nadace pro pomoc a rozvoj


Děti, mládež, rodina Lidé s postižením

Pomáhat může každý

Ze sbírkového fondu jednorázové pomoci podporujeme konkrétní osoby či rodiny, které čelí těžké životní situaci, a proto se na nás obrátily s žádostí o urgentní finanční pomoc. Vedle nejrůznějších zdravotních pomůcek a léčebných terapií se jedná i o podporu v důsledku coronavirové pandemie. Rychlost poskytování tohoto druhu pomoci záleží na financích ve fondu.

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Obdržené dary pomáhají konkrétním dětem, dospělým, rodinám i seniorům v České republice, kteří jsou kvůli špatnému zdravotnímu či sociálnímu stavu, příp. z jiných vážných důvodů (např. požár, autonehoda apod.) v mimořádně těžké životní situaci, jež nemohou zvládnout vlastními silami. 
Fond rychlé pomoci, jež spadá pod veřejnou sbírku, je určen pro okamžitou jednorázovou pomoc menšího rozsahu (zpravidla do 15 tis. Kč). Nejčastěji se jedná o příspěvek na lékařem doporučené invalidní vozíky a jejich doplňky, polohovací postele, zdravotní kočárky, chodítka a další zdravotní, rehabilitační, kompenzační či edukační pomůcky, potravinové doplňky, ošetřovatelskou péči, rehabilitaci po úrazu, příp. na domácí spotřebiče a vybavení, osobní asistence apod. 
 
Může jít též o kofinancování („skládání“ potřebné částky z více zdrojů) např. drahých léčebných či rehabilitačních terapií doporučených lékaři, jež zdravotní pojišťovny nepodporují. 
 
Z tohoto fondu podporujeme rovněž konkrétní jednotlivce (rodiny), kteří se v důsledku coronavirové pandemie dostali do sociální tísně, přičemž nemají nárok na státní kompenzaci ztráty příjmu, což doloží čestným prohlášením.
 
Zapojte se do jednorázové pomoci, která je naprosto rovnocenná jako Pomoc dlouhodobá a z hlediska příjemců pomoci stejně naléhavá a účinná. Své dary můžete posílat též bankovním převodem na sbírkový účet Nadace ADRA č. 57333375/0300, tzn. bez variabilního symbolu. Děkujeme vám. V tom případě se Váš dar nezobrazí zde, ale bude dle bankovního výpisu zaúčtován do sbírkového fondu.
 
Nadace ADRA podporuje potřebné jednorázovými dary od roku 2015.
 
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu