Nadace ADRA - adventistická nadace pro pomoc a rozvoj


Děti, mládež, rodina Lidé s postižením

Pomáhat může každý

Ze sbírkového fondu jednorázové pomoci podporujeme konkrétní osoby či rodiny, které čelí těžké životní situaci, a proto se na nás obrátily s žádostí o urgentní finanční pomoc. Vedle nejrůznějších zdravotních pomůcek a léčebných terapií se jedná i o podporu v důsledku coronavirové pandemie. Rychlost poskytování tohoto druhu pomoci záleží na financích ve fondu.

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Obdržené dary pomáhají konkrétním dětem, dospělým, rodinám i seniorům v České republice, kteří jsou kvůli špatnému zdravotnímu či sociálnímu stavu, příp. z jiných vážných důvodů (např. požár, autonehoda apod.) v mimořádně těžké životní situaci, jež nemohou zvládnout vlastními silami. 
Fond rychlé pomoci, jež spadá pod veřejnou sbírku, je určen pro občany České republiky k okamžité jednorázové pomoci menšího rozsahu (zpravidla do 15 tis. Kč) Nejčastěji se jedná o příspěvek na lékařem doporučené invalidní vozíky a jejich doplňky, polohovací postele, zdravotní kočárky, chodítka a další zdravotní, rehabilitační, kompenzační či edukační pomůcky, potravinové doplňky, ošetřovatelskou péči, rehabilitaci po úrazu, příp. na domácí spotřebiče a vybavení, osobní asistence apod. 
 
Může jít též o kofinancování („skládání“ potřebné částky z více zdrojů) např. drahých léčebných či rehabilitačních terapií doporučených lékaři, jež zdravotní pojišťovny nepodporují. 

Zapojte se do jednorázové pomoci, která je naprosto rovnocenná jako Pomoc dlouhodobá a z hlediska příjemců pomoci stejně naléhavá a účinná. Své dary můžete posílat též bankovním převodem na sbírkový účet Nadace ADRA č. 57333375/0300, tzn. bez variabilního symbolu. Děkujeme vám. V tom případě se Váš dar nezobrazí zde, ale bude dle bankovního výpisu zaúčtován do sbírkového fondu.
 
Nadace ADRA podporuje potřebné jednorázovými dary od roku 2015.
 
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu