Nadace ADRA - adventistická nadace pro pomoc a rozvoj


Děti, mládež, rodina Lidé s postižením

Pomoc pro Jonáše

Čtrnáctiletý Jonáš trpí atypickým autismem a dalšími těžkými zdravotními problémy, takže bude trvale odkázán na celodenní péči, dohled a pomoc dospělých. Jonáš by potřeboval co nejčastěji absolvovat neurorehabilitaci, ozdravné pobyty a animoterapii, na kterou jej musí doprovázet osobní asistent. To vše zatěžuje rodinný rozpočet, a tak se na nás otec, který zajišťuje chod domácnosti, obrátil s prosbou o pomoc.

vybíráme od 27.1.2019
13 500 Kč

přispělo

7 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Jonášovi bylo diagnostikováno kombinované zdravotní postižení – atypický autismus s těžkými poruchami pozornosti a komunikace. Nedokáže správně vyhodnotit, co slyší, vidí či prožívá, a tak je odkázán na celodenní péči, dohled a pomoc dospělých. Protože jeho maminka je v invalidním důchodu, běžný chod domácnosti a zajištění stále náročnější léčby syna je na otci. 

Jonáš by potřeboval co nejčastěji absolvovat lékaři doporučenou animoterapii, kdy se v přirozeném prostředí zapojuje pod odborným vedením terapeuta do péče o chovaná zvířata. Chlapec se přitom zklidní a nenásilně učí tomu, s čím má problémy - orientaci ve venkovním prostředí, koncentraci, sociální a emoční komunikaci atd. Kvůli vážným zdravotním problémům matky je pro doprovod Jonáše do školy a na vzdálený statek za zvířátky navíc nezbytný osobní asistent. To zatěžuje rodinný rozpočet, a tak se otec obrátil na nás s prosbou o pomoc. Navíc bude potřeba pro syna zajistit alternativní vyučovací pomůcky, s nimiž se snadněji dorozumí s okolím. Chlapec špatně snáší jakoukoliv změnu, nošení roušek, změny ve školní výuce, necítí se dobře mezi lidmi atd. Má rád turistiku a cyklistiku ve volné přírodě. Aby si mohl ale jízdu naplno užít, potřebuje speciální kolo. Rodina myslí i do budoucna, kdy starost o Jonáše bude na jeho starším bratrovi. Ten (nyní student VŠ) proto absolvoval kurz asistent pedagoga a bude opatrovníkem těžce handicapovaného brášky v dospělosti.

Zapojte se do pomoci Jonášovi, aby získal větší samostatnost a rozuměl světu kolem sebe. Své dary mu můžete posílat též bankovním převodem sbírkový účet Nadace ADRA č. 57333375/0300, v. s. 254. Děkujeme Vám. V tomto případě se zde Váš dar nezobrazí, ale bude dle bankovního výpisu zaúčtován k danému variabilním symbolu.
 
Nadace ADRA podporuje Jonáška od ledna 2019; aktualizace informací: leden 2022.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu