POST BELLUM

https://www.postbellum.cz tel.: +420 257 316 966 e-mail: info@postbellum.cz


Post Bellum je nezisková organizace, která od roku 2001 vyhledává pamětníky klíčových momentů 20. století a nahrává jejich vzpomínky. Založila ji skupina českých novinářů a historiků, kteří se potkávali na tiskových konferencích a výročních pietních akcích, a byli přesvědčeni, že pamětníci musejí dostat příležitost k vyprávění svého příběhu vcelku, souvisle a se všemi detaily. Stěžejním projektem Post Bellum se proto stala Paměť národa, sbírka vzpomínek konkrétních osobností, fotografií, deníků a různých archiválií z období totalit 20. století. Dnes sbírka čítá tisíce zpracovaných pamětníků a jako webový archiv je přístupna široké veřejnosti. Zahrnuje především vzpomínky válečných veteránů z 2. světové války, lidí, kteří přežili holocaust, odbojářů i vyprávění politických vězňů, představitelů disentu, příběhy novodobých vojenských veteránů, představitelů národnostních menšin, ale také těch, kteří se stali členy represivních složek totalitních režimů – Státní bezpečnosti, KGB a jiných.

Aktuální projekty

Ukončené projekty