POST BELLUM


Kultura, umění a historie Vzdělávání a výzkum

Instituty Paměti národa

Instituty Paměti národa nabídnou moderní multimediální expozici věnovanou historii 20. století a příběhům lidí, kteří zažili totalitní režimy na vlastní kůži. Zároveň budou místem setkávání s programy pro školy, pravidelnými besedami a přednáškami i dokumentaristickým studiem. Post Bellum plánuje otevřít první Instituty v Pardubicích, Olomouci, Brně, Praze a poté i v dalších městech.

vybíráme od 3.6.2021
1 907 900 Kč

přispělo

67 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Instituty jsou koncipovány jako místa, která inovativním způsobem seznámí veřejnost s dějinami 20. století. Soustředí se na popularizaci moderních dějin prostřednictvím autentických osobních svědectví vycházejících z rozsáhlé sbírky vzpomínek Paměť národa, která je přístupná on-line na pametnaroda.cz.
 
  • Instituty vytvoří živý prostor zaměřený na expozici pro veřejnost, setkávání, vzdělávání a dokumentaci příběhu pamětníků.
  • Podpoří výchovu k demokracii a ochraně lidských práv a svobod. Budou inspirovat k novým tvůrčím přístupům a oživí veřejnou debatu o vztahu naší minulosti k aktuálnímu dění.
  • Expozice nabídnou návštěvníkům příběhy z období 1918–1989 prostřednictvím moderní audiovizuální techniky. Bude se jednat o příběhy válečných veteránu z 1. a 2. sv. války, někdejších vězňů sovětských gulagů a nacistických koncentračních táborů, účastníků 2. a 3. odboje a bývalých politických vězňů.
  • Instituty Paměti národa budou také místem pro realizaci vzdělávacích programů zaměřených na žáky základních škol, studenty středních, vysokých škol i pedagogy. Nabídnou edukativní programy pro širokou veřejnost formou přednášek odborníku a besed s pamětníky. 
  • Odborné veřejnosti zase menší tematická a oborová setkání. 
  • V Institutech bude vytvořeno zázemí pro dokumentační činnost formou filmového a zvukového studia k natáčení vzpomínek pamětníku, střižny a technické zázemí pro datová úložiště. 
  • Dále v nich bude prostor na společenské akce, promítání filmu a dětská či seniorská představení v rámci divadelních kroužku Paměti národa.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Nejen za Jana Korose ...

Marie Malinova
1 000 Kč

díky za Vaši aktivitu

Stanislav Mašek
500 Kč