POST BELLUM


Vzdělávání a výzkum Kultura, umění a historie

Instituty Paměti národa

Instituty Paměti národa nabídnou moderní multimediální expozici věnovanou historii 20. století a příběhům lidí, kteří zažili totalitní režimy na vlastní kůži. Zároveň budou místem setkávání s programy pro školy, pravidelnými besedami a přednáškami i dokumentaristickým studiem. Post Bellum plánuje otevřít první Instituty v Pardubicích, Olomouci, Brně, Praze a poté i v dalších městech.

vybíráme od 3.6.2021
2 587 309 Kč

přispělo

111 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Instituty jsou koncipovány jako místa, která inovativním způsobem seznámí veřejnost s dějinami 20. století. Soustředí se na popularizaci moderních dějin prostřednictvím autentických osobních svědectví vycházejících z rozsáhlé sbírky vzpomínek Paměť národa, která je přístupná on-line na pametnaroda.cz.
 
  • Instituty vytvoří živý prostor zaměřený na expozici pro veřejnost, setkávání, vzdělávání a dokumentaci příběhu pamětníků.
  • Podpoří výchovu k demokracii a ochraně lidských práv a svobod. Budou inspirovat k novým tvůrčím přístupům a oživí veřejnou debatu o vztahu naší minulosti k aktuálnímu dění.
  • Expozice nabídnou návštěvníkům příběhy z období 1918–1989 prostřednictvím moderní audiovizuální techniky. Bude se jednat o příběhy válečných veteránu z 1. a 2. sv. války, někdejších vězňů sovětských gulagů a nacistických koncentračních táborů, účastníků 2. a 3. odboje a bývalých politických vězňů.
  • Instituty Paměti národa budou také místem pro realizaci vzdělávacích programů zaměřených na žáky základních škol, studenty středních, vysokých škol i pedagogy. Nabídnou edukativní programy pro širokou veřejnost formou přednášek odborníku a besed s pamětníky. 
  • Odborné veřejnosti zase menší tematická a oborová setkání. 
  • V Institutech bude vytvořeno zázemí pro dokumentační činnost formou filmového a zvukového studia k natáčení vzpomínek pamětníku, střižny a technické zázemí pro datová úložiště. 
  • Dále v nich bude prostor na společenské akce, promítání filmu a dětská či seniorská představení v rámci divadelních kroužku Paměti národa.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Aby naši potomci neztratili paměť a neopakovali naše chyby.

Jiří Málek
3 000 Kč

Paměť národa Brno - pro pomoc ukrajinským vojákům na obranu.

Gita Dautiová
1 000 Kč

Ať se vše daří ve vaší bohulibé činnosti.

Vlastimil Kučera, Mgr.
500 Kč

Fandím vašemu záměru. Je potřebný. Paměť lidská je krátká. Bohužel. Pomozme jí.
Oldřich Vlček

Oldřich Vlček
50 000 Kč

Nejen za Jana Korose ...

Marie Malinova
1 000 Kč

díky za Vaši aktivitu

Stanislav Mašek
500 Kč