CZ / EN

POST BELLUM


Kultura, umění a historie Vzdělávání a výzkum

Paměť národa

Dokumentujeme vzpomínky pamětníků událostí 20. století. Založili jsme největší, pro veřejnost přístupnou, sbírku pamětí v Evropě. Vyzpovídali jsme tisíce pamětníků. Snažíme se jejich příběhy poutavě vyprávět veřejnosti. Působíme na základních i středních školách a vzděláváme i pedagogy.

1 396 734 Kč

přispělo

738 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz díky Nadaci Vodafone. Jak?

Portál Darujme.cz
vznikl za podpory

Dokumentujeme pamětníky klíčových okamžiků naší nedávné minulosti. Natáčíme rozhlasové a televizní dokumenty, vydáváme knížky, realizujeme výstavy, spolupracujeme na výuce moderních dějin se základními a středními školami, udílíme Ceny Paměti národa. K síti Memory of Nations se připojily desítky organizací ze 13 evropských zemí  a 3 mimoevropských.  Je toho hodně a stále se snažíme nacházet nové cesty, jak příběhy vyprávět dál. Vyvinuli jsme aplikaci Místa paměti národa pro "chytré mobilní telefony", realizujeme největší dokumentaristickou soutěž pro veřejnost. Tisíce žáků z celé republiky se každý rok stane dokumentaristy ve vzdělávacím projektu Příběhy našich sousedů či se účastní jednodenních zážitkových workshopů.

Průměrně publikujeme denně dva až tři detailně zpracované pamětnické příběhy doplněné kompletní audionahrávkou i krátkými klipy se záznamem nejzásadnějších výpovědí, dobovými fotografiemi, popřípadě dopisy, deníky či jinými archivními materiály, to vše také s anglickým překladem. Od roku 2014 nahráváme svědectví také na video unikátní metodou Eye Direct.

Paměť národa je volně přístupná všem proto, aby nám vzpomínky účastníků dějinných momentů umožnily poznávat podstatu totalitních režimů 20. století, nacismu a komunismu, a také zkoumat motivy a rozhodnutí jednotlivců, kteří se ocitli v mezní situaci. Čím více portrétů se podaří shromáždit, tím pestřejší a srozumitelnější mozaika uplynulého století vznikne. Svědectví rozdělujeme do pamětnických kategorií a přiřazujeme je k historickým jevům a událostem, o nichž pamětníci vyprávějí.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu
Platba 10000 Kč pod variabilním symbolem 2641531603 bude provedena 18.3.2019, doklad prosím adresujte: MUDr. Tomáš Vaněk, Sokolovská 101, 586 02 JIHLAVA
Vyřizuje: Eva Vaňková, email. eeva.vankova@gmail.com
Eva Vaňková
10 000 Kč
Když rozumíme minulosti, budeme mít lepší budoucnost.
Ondřej Došek
1 000 Kč
Paměť národa musí být zachována pro naše děti
Stanislav Smeták
800 Kč
Děkuji za vaši práci.
Jan Pehal
Děláte to skvěle. Díky.
Jana Muchová
1 000 Kč
Necht pamet nikdy nezhyne.
Martin Ryvola
100 Kč
Děkuji za velice záslužnou činnost, především za rozšíření o natáčení dětí ze základních škol s pamětníky. Jsem důchodce a se zájmem často poslouchám Váš pořad.
S úctou
Jaroslav Mašek
Jaeoslav Mašek
500 Kč
Děkujeme za Vaši celoroční práci! Michala a Marek
Děkuji za to, co děláte!
Richard Kovář
2 000 Kč
Je potřeba nezapomínat!
Petr Telčer
1 200 Kč