Diecézní charita Brno

http://dchb.charita.cz/ tel.: +420 538 700 950 e-mail: dchb@charita.cz


Posláním Diecézní charity Brno je služba milosrdné lásky církve bližnímu svému v nouzi bez ohledu na jeho příslušnost k rase, národnosti, vyznání a politickou příslušnost. Diecézní charita Brno vyvíjí svou činnost především v oblasti sociální a zdravotní péče, tuzemské i zahraniční humanitární pomoci a v podporování základních lidských práv a svobod. Diecézní charita Brno je v místech svého působení funkční záchrannou sítí pro ty nejpotřebnější. Tato záchranná síť je určena zejména lidem, kterým nikdo jiný nepomáhá; poskytuje pomoc nebo nasměrování všem potřebným, kteří ji vyhledají; aktivně vyhledává lidi v nouzi, kteří si o pomoc sami říci nedokážou nebo neumí; pracuje s lidmi, kteří potřebují okamžitou pomoc i s těmi, kteří potřebují dlouhodobou péči nebo doprovázení; aktivně řeší tíživé situace jednotlivců nebo skupin, na které veřejný systém nereaguje. Svoji činnost DCHB vykonává v souladu se čtyřmi základními hodnotami - pravdou, svobodou, spravedlností, láskou.

Aktuální projekty

Ukončené projekty