Diecézní charita Brno


Hospicová a paliativní péče Senioři

MÉ PŘÁNÍ JE ŽÍT DOMA...

...největší přání klientů a pacientů našich čtyř terénních služeb, které tvoří základní pilíř námi poskytované péče těm, kteří se pro svou nemoc, věk nebo zdravotní omezení již nedokážou o sebe postarat.

vybíráme od 26.2.2021
7 050 Kč

přispělo

10 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
  • 1 045 pacientů Domácí zdravotní péče
  • 255 uživatelů Charitní pečovatelské služby
  • 87 klientů Osobní asistence
  • 85 uživatelů Domácí hospicové péče
V roce 2020 jsme i přes náročné a specifické období zapříčiněné pandemií COVID-19 splnili přání setrvat ve svém domácím prostředí 1 472 lidem. 
Svým finančním darem nám pomůžete pokrýt vysoké náklady na tyto tolik potřebné služby, reagovat na jejich zvyšující se poptávku v období pokračující epidemie a plnit tak nadále přání co největšímu počtu potřebných. Děkujeme.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu