Diecézní charita Brno


Lidé s postižením Senioři

Podpořte Oblastní charitu Třebíč

Oblastní charita Třebíč je nestátní nezisková organizace, která poskytuje prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků a dobrovolníků více jak 25 různých služeb lidem v nepříznivé životní situaci. Nabízí služby zdravotní, sociální i humanitární, dále služby podporující fungování rodiny a služby prevence rizikového chování. Vychází z křesťanských hodnot a usiluje o zachování důstojnosti člověka. Je organizační jednotkou Diecézní charity Brno a působí převážně na území okresu Třebíč. Přijměte pozvání: https://www.youtube.com/watch?v=i-tAYs5HANM

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
text
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu