Diecézní charita Brno


Děti, mládež, rodina Sociálně znevýhodněné skupiny

Aby se děti mohly smát ...

Vaše podpora pomůže realizovat aktivizační program, aktivity a zájmové kroužky pro děti z azylových domů, pro děti z nízkopříjmových rodin a z rodin ohrožených nezaměstnaností, nemocí nebo hendikepem.

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Život nedává stejnou šanci všem - můžete ji dát Vy.
Pomozte s námi realizovat aktivizační program pro děti z azylových domů, pro děti z nízkopříjmových rodin a z rodin ohrožených nezaměstnaností, nemocí nebo hendikepem.
Centrum „PRO“ Boskovice, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi poskytují pomoc a podporu rodinám s dětmi na Boskovicku. Pracují s rodinami v obtížné životní situaci, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat.
Další službou v rámci Centra „PRO“ Boskovice je sociální služba Azylové domy, která pomáhá maminkám s dětmi v obtížné sociální situaci.
Chlapec Tomáš 11 let, bydlí se svojí maminkou více jak půl roku v azylovém domě. Maminka chodí do práce a Tomáš navštěvuje základní školu. Bohužel finanční situace nedovolí mamince zajistit zájmový kroužek pro malého Tomáše. A přitom Tomáš rád sportuje a jeho velkým přáním je navštěvovat fotbalový klub.
I malá pomoc má velký význam. 
Děkujeme.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Pro radost

Dana Krátká
1 200 Kč

Natálie, Eva a Miloš Němcovi

Rodinka Němcova
300 Kč