NADACE LEONTINKA

http://www.nadaceleontinka.cz tel.: 724 055 118 e-mail: info@nadaceleontinka.cz


Nadace Leontinka pomáhá zejména dětem a studentům se zrakovým postižením. Jejím posláním je umožnit těmto dětem integraci do společnosti, vzdělání a společenských, sportovních i volnočasových aktivit.

Aktuální projekty

Ukončené projekty