NADACE LEONTINKA


Lidé s postižením

Oční testy pro Ordinaci zrakové terapie na Vysočině

Ročně se rodí stovky dětí se zrakovou vadou - a další děti, ale i dospělí o zrak nebo některou z jeho funkcí přijdou v průběhu života vlivem úrazu nebo nemoci. I diagnózy, které zpočátku vypadají skoro beznadějně, jde přitom tou správnou a hlavně včasnou léčbou zvrátit. K tomu, aby byly včas rozpoznány i ty nejskrytější zrakové vady, přispívá i specializovaná Ordinace zrakové terapie v Havlíčkově Brodě. Chybí jí ale dostatek financí k tomu, aby mohla zakoupit všechny potřebné testy pro zachycení širokého spektra zrakových vad. Společně teď můžeme pomoci!

Ordinace zrakové terapie na Vysočině

Včasná diagnostika zrakové vady a správně nastavená zraková stimulace a léčba dokáží takřka zázraky! Pomozme se zakoupením testů pro funkční vyšetření zraku!
16 300 Kč

přispělo

10 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Nově budovaná Ordinaci zrakové terapie v Havlíčkově Brodě pokrývá velkou oblast Vysočiny a je jediná svého druhu v tomto regionu. Její služby jsou určené zejména kojencům a nejmenším dětem, ale také dětem, u kterých nelze standardně vyšetřit vidění na běžných oftalmologických pracovištích. Dále jsou služby určeny i dospělým, kteří v důsledku závažného onemocnění, úrazu nebo cévní mozkové příhody přišli o zrak nebo se jim zrak výrazně zhoršil.

Zraková terapeutka Mgr. Jana Rozhoňová má za sebou dlouhou praxi a ve své ordinaci se chce zaměřit zejména na péči o ty nejzranitelnější z nás - děti. Právě nejmenší děti od zhruba 3 měsíců a děti s těžkým kombinovaným postižením, které nemluví, neumí číst a nepoznají znaky ani obrázky, přicházejí z běžných ordinací oftalmologa s nálepkou, "nevyšetřitelné". Ordinace zrakové terapie ale dokáže díky speciálním testům zrak u těchto dětí nejen vyšetřit, ale podpořit také potřebný rozvoj zraku a souvisejících dovedností.

Důkazem těchto slov je i skutečnost, že vznik této ordinace podpořila i Společnost pro ranou péči v Brně, která se sama funkčním vyšetřením zraku u těch nejmenších dětí zabývá. Její kapacity jsou však omezené, a tak vznik nové Ordinace zrakové terapie pomůže také dětem, které raná péče nemůže z kapacitních důvodů vyšetřit.

Včasná a přesná diagnostika zrakové vady a její léčba má přitom velký vliv na kvalitu dalšího života a někdy dokáže zrak či alespoň jeho zbytky doslova zachránit! Při včasném zahájení zrakové stimulace se může i dítě s malými zbytky zraku naučit efektivně využívat svůj zrakový potenciál a stát se jednou samostatným v orientaci v prostoru i sebeobsluze. 

Podle zrakových terapeutů není nevyšetřitelný pacient a i ty nejmenší zbytky zraku lze dále rozvíjet a využití zraku všemožně podporovat. Pojďme společně přispět k tomu, aby se k dětem, ale i dospělým dostala včas nejlepší možná péče o nejdůležitější ze smyslů, který nám byl dán - zrak. Vždyť zrakem vnímáme 80 procent všech informací, je to tedy ten nejdůležitější nástroj pro poznávání světa kolem nás!

Všechny získané finanční prostředky půjdou na zakoupení finančně nákladných standardizovaných testů pro funkční vyšetření zraku, díky kterým bude možné zachytit široké spektrum zrakových vad a nastavit správnou stimulaci, léčbu či rehabilitací zrakových funkcí u dětí i dospělých.


Další informace:
Ordinace zrakové terapie bude provozována v
Havlíčkově Brodě na adrese Bělohradská 3996. Služby bude zajišťovat Mgr. Jana Rozhoňová, zraková terapeutka. VŠ Vzdělání: Pedagogická fakulta UK- obor Speciální pedagogika. Postgraduální studium tamtéž - obor Speciální pedagogika se zaměřením na zrakovou terapii. 
Praxe: Jedličkův ústav a školy Praha (1998-2001), Škola Jaroslava Ježka v Praze (2003-2006), Pedagogicko-psychologická poradna Havlíčkův Brod (2007-2019), Centrum zrakových vad Praha (2019 – dosud).
Pracoviště zaštiťuje Asociace zrakových terapeutů, jejíž členkou je Mgr. Rozhoňová od roku 2011.
 

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Na Znamenáčkovic doporučení ;-)

Karel Nenička
1 000 Kč