Místní místním, z.ú.

http://www.mistnimistnim.cz tel.: 733 161 564 e-mail: mistnimistnim@gmail.com


Jsme nezisková organizace otevírající diskuzi a podporující společnost v přímé pomoci lidem ve svém okolí. Spojujeme kavárny a další podniky, které se rozhodnou nabízet zdarma určité služby lidem bez domova nebo komukoliv v nouzi. Pořádáme akce se sociálním přesahem, výstavy, koncerty, a podporujeme tvůrčí komunitu muzikantů a výtvarných umělců se zkušeností s bezdomovectvím .

Aktuální projekty

Ukončené projekty