Místní místním, z.ú.

http://www.mistnimistnim.cz tel.: 733 161 564 e-mail: info@mistnimistnim.cz


Jsme nezisková organizace, propojující společnost v solidaritě a přímé pomoci lidem bez domova a v nouzi. Naším hlavním projektem je Solidární síť podniků otevřených lidem v nouzi. Snažíme se měnit pohled na bezdomovectví, destereotypizovat situaci lidí v nouzi a stavět mosty mezi lidmi napříč sociálními vrstvami.

Aktuální projekty

Ukončené projekty