Místní místním, z.ú.


Sociálně znevýhodněné skupiny Sport a volný čas

Komunitní centrum Místní místním

Dlouhodobě podporujeme výtvarné umělce, umělkyně a muzikanty se zkušeností s bezdomovectvím – vytváříme spolu nejen zázemí k umělecké tvorbě, ale i osobnímu růstu. Podařilo se nám zrekonstruovat a vybavit ateliér a zkušebnu v pražské Invalidovně. Provoz komunitního centra je však zatím omezován kapacitami a schopnostmi dobrovolnic a dobrovolníků. Rádi bychom nabízeli více odborné i materiální podpory a hlavně centrum více otevřeli veřejnosti, protože umění spojuje, a při jam session pramálo záleží na tom, jestli kytarista bydlí a zpěvačka je na azylovém domě. Pomozte nám otevřít Invalidovnu pro každého s touhou tvořit!

vybíráme od 29.5.2021
16 997 Kč
vybráno 34 % z 50 000 Kč

přispělo

13 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Chceme lidem v nouzi nabídnout možnost smysluplného trávení volného času, navazování nových vztahů a setkávání se s lidmi mimo své běžné okolí. Chceme také bořit stereotypy o lidech bez domova a posilovat jejich sebevědomí, a tím jim pomáhat postavit se na vlastní nohy a motivovat i společnost, aby je v tom podpořila! Zároveň chceme naše centrum otevírat veřejnosti a pořádat veřejné akce a dílny, na kterých se mohou setkávat a vzájemně se učit lidé s domovem i bez domova.

Při spolupráci s umělci se zkušeností s bezdomovectvím jsme zjišťovali, co by jim nejvíce pomohlo, a na tyto potřeby se zaměřit:
  • chybějící zázemí stabilní hudební zkušebny a uměleckého ateliéru 
  • materiální zajištění tvorby
  • prostor pro skladování děl
  • možnosti setkávání a podporu osobního i uměleckého růstu
  • odbornou sociální, psychoterapeutickou i komunitní podporu. 
S čím jsme přišli?
Otevíráme komunitní centrum v Karlíně, budově Invalidovny, kde se lidi se zkušeností s bezdomovectvím mohou přirozeně setkávat s dalšími skupinami, výtvarníky, divadelníky, návštěvníky kavárny – tím benefitují obě strany.

1/5 Komunitní centrum má to základní pro tvorbu a navíc internet, počítač, tiskárnu, prostor a bezpečné zázemí, kde mohou jen tak posedět, dát si kávu nebo trávit čas na zahradě.
4.000 Kč nám pomohou zaplatit měsíční nájemné prostoru.
1.000 Kč pokryje náklady na internet a tiskárnu.
Před rekonstrukcí prostoru v roce 2020:
Po rekonstrukci 2021:

2/5 Každý týden pořádáme zkoušky a jam sessions s hudebníky se zkušeností s bezdomovectvím. Jam sessions plánujeme brzy propojit s veřejností. K dispozici už je kompletní ozvučení.
Příspěvek 2.000 Kč nám pomůže dovybavit centrum drobnými rytmickými nástroji tak, aby hrát mohli opravdu všichni.

3/5 V červnu začínáme s pořádáním pravidelných výtvarných dílen pro lidi s domovem i bez domova. Povedou je odborníci z AVU i lidé s vlastní zkušeností bezdomovectví.
550 Kč nám pokryje materiál na jeden výtvarný workshop.

4/5 V červnu také začínají lekce jógy s Markem, Soňou a Eliškou z YogaBluelife, lekce pro lidi s domovem i bez domova.
Prvních 5.000 Kč z této sbírky půjde na jógamatky pro workshopy. Pohyb podpoří zdraví i duševní zotavení lidí v nouzi a bez domova a přinese jim nové podněty a radost.

5/5 Rádi bychom výhledově lektory a lektorky s domovem i bez za vedení ateluérů, dílen a workshopů honorovali!

Jako nezisková organizace nepobíráme podporu od státu. Svoji činnost financujeme sami a s pomocí vás, dárců! Pomozte nám rozšířit činnost komunitního centra. Pomozte nám koupit vybavení na jógu, zaplatit lektory kurzů a pořídit kvalitní materiál, ze kterého můžeme tvořit. Po krizi, kdy jsme se věnovali pomoci lidem v nouzi, se vracíme k práci na komunitním centru a každá koruna opravdu pomůže nám i lidem v nouzi!
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Od června jsme s komunitním centrem uspořádali: 
  • 5 výtvarných workshopů, 
  • společné grilování pro naše umělce, veřejnost i další lidi bez domova
  • 2 lekce jógy 
  • 9 dní volného ateliéru a zkušebny pro umělkyně a umělce se zkušeností s bezdomovectvím! 
Našich akcí se účastnili děti, dospělí, česky i anglicky mluvící, sousedé i vzdálenější obyvatelé Prahy. Chceme pokračovat s komunitními dílnami, jógou i akcemi spolehlivě po celé léto. Můžete nám v tom hodně pomoct, jakýmkoliv příspěvkem. Moc děkujeme!


Založení projektu

Od Dominika a Mateje - díky za trika! Jsou skvělý!

Dominik Ertner
1 400 Kč

Nejlepší <3

Mikoláš Opletal