Místní místním, z.ú.


Humanitární pomoc Sociálně znevýhodněné skupiny

Daruj brýle lidem z azylových domů – Místní místním & FOKUS oční optika

Zrak je smysl, na který se denně spoléháme, a když se nám začne zhoršovat, jednoduše si pořídíme brýle, abychom mohli pokračovat v našem běžném životě. Co ale dělají lidé, kteří si brýle nemohou dovolit? Vaším příspěvkem můžete změnit život někoho, kdo na brýle finančně nedosáhne – společně můžeme dát lidem možnost postavit se na vlastní nohy.

vybíráme od 6.3.2024

Daruj brýle lidem z azylových domů!

500 Kč

přispěl

1 člověk
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Zrakové vady zasáhnou až čtvrtinu lidí na světě, brýle ale nejsou levná záležitost, a ne všichni si je mohou dovolit. Špatný zrak však zhoršuje kvalitu každodenního života a ztěžuje možnost získání zaměstnání. Zhoršení zraku pak vede k problémům s pohybem, zhoršuje orientaci či komunikaci, a může způsobit omezené pracovní možnosti, příležitosti dalšího rozvoje nebo nemožnost využívání moderních technologií či třeba jen telefonu. Tito lidé se pak ocitají v bludném kruhu, ve kterém jeden z faktorů zhoršující se sociální situace je právě neléčený zrak, ale na brýle tím pádem finančně nedosáhnou. Místní místním společně s FOKUS oční optikou se rozhodli to změnit.

Zdraví – pro zdravého samozřejmost, pro nemocného zbožné přání. Zdravé tělo je základ pro spokojený a funkční život. My tvoříme svět, ve kterém každý lépe vidí, a lépe se proto i cítí. A protože lidé bez domova mají velmi omezené možnosti, rozhodli jsme se podpořit tento projekt, díky kterému mají i tito lidé šanci žít plnohodnotnější život. (Optika FOKUS)

Společným propojením neziskové sféry a té expertní, která se zaměřuje na kvalitní brýle – FOKUS oční optikou – chceme lidem žijícím v azylových domech dát možnost nechat si změřit zrak a pořídit si kvalitní brýle na míru. Ty jim mají pomoci v hledání a udržení zaměstnání, zlepšení možností orientace, komunikace s úřady, a podpořit tak osamostatnění, stejně jako umožnit koníčky jako je četba či pomoci při dnes již nutné práce s počítačem. Po dosažení částky 1000 Kč se dostane člověku z azylového domu kvalitních brýlí, které by si jinak nedovolil. Společně s FOKUS oční optikou zajistíme komunikaci s azylovými domy, daného člověka do optiky doprovodíme a měření zraku a předání brýlí zajistíme. Abyste jako přispívající viděli, co všechno může pár set korun změnit, obdržíte od nás zprávu o tom, komu a jak váš příspěvek pomohl. Můžeme vám ale už teď slíbit, že skrze váš dar získá člověk v nouzi příležitost pro lepší život.

  • Síť očních optik FOKUS oslavila v roce 2023 75. výročí od první zmínky, která se datuje až do roku 1948. Do dnešního dne stihl FOKUS vyrůst na jedničku ve svém segmentu v Česku i na Slovensku. Má nyní téměř 160 poboček v obou zemích, zaměstnává stovky odborníků a stará se o zrak přibližně 200 tisícům klientů ročně. Zakládáme si na profesionalitě, individuálním a moderním přístupu se 100% péčí o zrak našich klientů.

  • Místní místním je nevládní nezisková organizace organizace, propojující společnost v solidaritě a přímé pomoci lidem bez domova a v nouzi. Jejich hlavním projektem je Solidární síť podniků otevřených lidem v nouzi. Snaží se měnit pohled na bezdomovectví, destereotypizovat situaci lidí v nouzi a stavět mosty mezi lidmi napříč sociálními vrstvami.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Velmi důležitý projekt, který si rozhodně zaslouží více pozornosti a podpory od veřejnosti!

Dárce
500 Kč