ROZALIO - Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování, z. s.

http://www.rozalio.cz tel.: +420 605 214 798 e-mail: rozalio@rozalio.cz


Rozalio je spolek rodičů, kteří usilují o dobrovolný systém očkování s dostatečnou informovaností. Požadujeme, aby očkování bylo vždy prováděno s ohledem na zdravotní stav dítěte a s minimalizací možných rizik. Zvyšujeme proto informovanost široké veřejnosti o možnostech bezpečného očkování a podporujeme rodiče v jejich individuálním přístupu k očkování. Snažíme se také podílet na změně právní úpravy očkování v ČR tak, aby se naše země přiblížila vyspělému zdravotnickému systému západoevropských zemí.

Aktuální projekty

Ukončené projekty