ROZALIO - Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování, z. s.


Lidská práva

Podpořte žalobu k zastavení šikany neočkovaných proti covid-19

Vláda ČR začala nenápadně zavádět zvýhodňování očkovaných osob. Těm druhým, neočkovaným, je komplikován život povinností nechat se opakovaně testovat, tedy strpět zákroky na svém těle, což si od září budou sami plně hradit! Z hlediska ochrany veřejného zdraví je tato nerovnost nesmyslná, protože očkování nezabraňuje šíření viru a jeho účinnost je omezená. Zvýhodnění očkovaných je pouhá forma nátlaku na lidi, aby si nechali aplikovat vakcínu bez dokončených klinických testů a jednoznačného profitu.

vybíráme od 9.5.2021
527 681 Kč
vybráno 106 % z 500 000 Kč

přispělo

813 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Výhody pro očkované vytvářejí z neočkovaných občany druhé kategorie. Očkování proti covid-19 tak není dobrovolné, ale vynucované! Pomozte nám zastavit šikanu občanů.

Rozalio spolu s Ligou lidských práv už v květnu 2020 přišly s peticí za dobrovolnost očkování proti koronaviru, která požadovala plné respektování práva na svobodný a informovaný souhlas, tedy bez nátlaku. Formu nátlaku na očkování ovšem představuje neodůvodněné zvýhodňování očkovaných, kteří si nemusí komplikovat život všudypřítomným testováním, aby měli přístup k některým službám, povolen vstup do některých vnitřních prostor nebo se mohli účastnit hromadných akcí.

Situace, kdy jsou neočkovaní znevýhodněni

Testovat se například nemusí očkovaní zaměstnanci a podle posledního mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení obchodu a služeb ze dne 5. 5. 2021 se nemusí testovat mj. očkovaní zákazníci provozoven, jako jsou kadeřnické, kosmetické, regenerační a rekondiční a podobné služby, nebo účastníci zasedání orgánů právnických osob. To je ale jenom začátek. Ministr zdravotnictví se netají tím, že by k očkování měly lidi nakonec přesvědčit výhody spojené s covidovými pasy, které budou umožňovat volnou účast na hromadných akcích a cestování do zahraničí. Pomyslnou třešničkou na dortu je poslední prohlášení ministra zdravotnictví o tom, že neočkované osoby si budou hradit testování!
Nově budou od září přímo ve školách diskriminovány neočkované děti!

To vše je v rozporu s usnesením Parlamentního shromáždění Rady Evropy, podle kterého mají členské státy zajistit, že nikdo nebude politicky, společensky ani jinak nucen se nechat očkovat a že nikdo nebude diskriminován kvůli tomu, že se nenechal očkovat.

Cílem zvýhodňování očkovaných evidentně není ochrana veřejného zdraví, ale zkomplikování života neočkovaným tak, aby se nechali očkovat. Ministerstvo se ani nesnaží odůvodnit, že by snad očkování bránilo přenosu nákazy. Neodůvodněná a iracionální opatření soudy opakovaně ruší pro nezákonnost, proto podáme návrh na zrušení zvýhodňování očkovaných,“ vysvětluje advokátka Zuzana Candigliota, která ve spolupráci s dalšími právníky a lékaři připravuje návrh na zrušení mimořádného opatření k Nejvyššímu správnímu soudu.

Podpořte podání návrhu

Podali jsme již dvě žaloby proti diskriminaci (více info ZDE), rozpracován je další návrh a v plánu máme několik dalších. Na stávajících žalobách je však více práce než jsme předpokládali, protože vláda vydává stále nová nařízení a objevují se nová data a zjištění v souvislosti s covid pandemií. Musíme neustále sledovat aktuální dění a tomu naše žaloby přizpůsobovat a doplňovat. Je to práce na dlouhý běh.

Na právní služby a soudní poplatky žádáme veřejnost o podporu ve výši 500.000 Kč. Sepsání kvalitních návrhů vyžaduje desítky hodin práce, zapojení mnoha osob, průběh řízení si pak vyžádá další čas (reakce na vyjádření ministerstva, doplňování návrhu v reakci na změny mimořádného opatření apod.).

Primárně spolupracujeme s advokátkou Zuzanou Candigliota, která v rámci své advokátní praxe již na podzim uspěla s návrhem na zrušení povinnosti nošení roušek a v současnosti řeší další návrh na zrušení roušek a testování na základních školách, dále pro bono (bezplatně) zastupuje majitelku obuvnictví s žalobou proti nepřiměřenému a diskriminačnímu uzavření malých obchodů a také se rovněž pro bono podílela na zpracování úspěšné ústavní stížnosti senátorů proti diskriminačnímu uzavření malých obchodů.
Spolupráci však navazujeme s dalšími institucemi a advokáty.

Má-li pouze očkovaný člověk právo na normální život, je to šikana všech ostatních.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Úspěch v jedné z námi podpořených žalob! Soud dal za pravdu jednomu studentovi Masarykovy univerzity. Více ZDE.

Zveřejnili jsme výroční zprávu za rok 2021! Podívejte se na naši práci ZDE.

Na náš web jsme přidali text k podpořeným sporům. Budeme jej průběžně aktualizovat. Čtěte ZDE.

Uhradili jsme soudní poplatky ve výši 4000 Kč a vratnou zálohu ve výši 40 000 Kč na soudní spor studentů vysoké školy za odstranění diskriminace neočkovaných studentů. Žaloba bude brzy podána.

Dne 20. prosince byla k Nejvyššímu správnímu soudu zaslána replika ke kauze diskriminovaných učitelů. Přečíst si ji můžete ZDE.

Dnes jsme uhradili právní služby v případě lživých informací podávaných veřejnosti na plakátech nabádajících k očkování vydané a šířené Karlovarským krajem, a to ve výši 22 000 Kč (konzultace, rešerše, příprava dopisů institucím).
Dále jsme uhradili právní služby v kauze diskriminovaných pedagogů, a to ve výši 42 000 Kč.

Podáváme kasační stížnost k zamítnuté žalobě ve věci cestování mezi hranicemi, kdy jsou omezovány neočkované osoby. Uhradili jsme další soudní poplatek ve výši 5000 Kč.

Podpořili jsme návrh na předběžné opatření ve věci zrušení nařízení omezující neočkované žáky a studenty. Zatím jsme uhradili soudní poplatek ve výši 5000 Kč.

Podpořili jsme další soud ve věci diskriminace neočkovaných pedagogů. Prozatím jsme uhradili soudní poplatek ve výši 5000 Kč.

Uhradili jsme soudní poplatky ve výši 14 000 Kč za soudní spor na ochranu osobnosti. Připravujeme další informace.

Spustili jsme dotazník CO-VIDÍ ZAMĚSTNANEC. I takto můžeme bojovat proti diskriminaci neočkovaných. Oslovíme diskriminované zaměstnance, upozorníme jejich zaměstnavatele na nezákonné jednáníl. Pomozte nám dotazník šířit a získat tak více respondentů. Najdete ho ZDE.

Finančně jsme podpořili další soudní spor týkající se diskriminace neočkovaných, nyní v souvislosti s cestováním mezi hranicemi. Na uhrazení právních služeb jsme vynaložili 50 000 Kč. O žalobě si můžete přečíst ZDE.

Přidejte se k žalobě k zastavení šikany osob neočkovaných proti c-19. Máte na to jen pár dnů! Více informací ZDE.

Za právní služby k první žalobě jsme uhradili 100 000 Kč (+5000 Kč soudní poplatek). Advokátka Zuzana Candigliota a její koncipient vyhledávali podklady a informace, komunikovali s klienty a dalšími advokáty, sepsali a podali žalobu, ke které připravili další doplnění a podklady pro veřejnost, aby se k žalobě mohli přidat. Doposud strávili prací celkem 83 hodin. Rozalio řídí tuto kampaň, po celou dobu je s advokátkou i klientkou v kontaktu, pomáhá získávat podklady, komunikuje s dalšími partnery a sestavuje strategii.
Na základě velké finanční podpory jsme se rozhodli podat další žaloby. Druhá žaloba bude proti zvýhodňování očkovaných cizinců, za jejíž sepsání a podání uhradíme 50 000 Kč (+5000 Kč soudní poplatek).

Podali jsme žalobu! Celou si ji můžete přečíst ZDE.

Založení projektu

Díky za vše!

Pavla Horáková

Děkuji za Vaši práci.

Irena Lůžová
300 Kč

Všichni jsme si rovni

Petra Lewington
500 Kč

Mockrát děkuji za možnost přispět a doufám ve spravedlnost.

Jiří Černý

Držím palce !!!

Daniel K
3 000 Kč

Děkuji za to, co pro občany děláte. Velké díky.

Dávid Hezký
10 000 Kč

Posílám měsíční platby a děkuji, že bojujete za naši zemi a práva!

Nicole Lejsková
200 Kč

Děkuji za Vaše rady a pomoc. Jsem starobní důchodce.

Kristina Sošková
300 Kč

Děkuju Vám všem, kteří jste ochotni bránit práva a svobody občanů ČR v souladu s Ústavou!

Jan Pilný Čurda
1 000 Kč

Díky za snahu!

Martin Kudlička
1 000 Kč