ROZALIO - Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování, z. s.


Lidská práva Legislativa a právní pomoc

Dotáhnout covid žaloby do konce

Od poloviny roku 2021 jsme podpořili 9 soudních sporů týkajících se diskriminace a omezování práv a svobod občanů neočkovaných proti covid-19. Nejen stát svými nařízeními, ale i různé instituce svévolně omězovaly občanům volný pohyb, zakazoval se přístup ke službám či vzdělávání, omezoval se vstup do zaměstnání, přikazovalo se sdílet citlivé údaje nebo používat ochranné prostředky nosu a úst, což mnohým činilo zdravotní potíže. Zároveň se šířily lživé informace o bezpečnosti vakcín. Tomu všemu jsme se s diskriminovanými postavili.

vybíráme od 2.7.2022
4 700 Kč
vybráno 2 % z 300 000 Kč

zbývá

267 dní

přispělo

13 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
V květnu 2021 se na nás obrátili rodiče nezletilé studentky, která se cítila být neoprávněně omezována na svých právech a diskriminována pro své rozhodnutí nepodstoupit očkování proti covid-19. Podpořili jsme je v podání dvou žalob a zároveň jsme spustili projekt na financování žalob k zastavení šikany osob neočkovaných proti covid-19 ZDE.

Potřebná částka se rychle vybrala a další finance přicházely, a tak jsme mohli podpořit i další diskriminované v podání žalob k různým životním situacím. Všech 9 soudních sporů je stále v procesu a vyžadují si další finance (seznam a náklady ZDE). Je možné, že se opět zavedou restrikce vůči neočkovaným v závěru léta a s příchodem podzimu a zimy, proto je potřebné žaloby dotáhnout. Důležité to může být také pro doby budoucí, kdy judikáty zamezující diksriminaci mohou být opěrnou zdí.

Proto spouštíme nový projekt pro zafinancování dotažení žalob (seznam a náklady ZDE). Předpokládané výdaje jsou cca 150 000 Kč na odvolání, kasační stížnosti, ústavní stížnosti, komunikaci s úřady, soudní poplatky aj. Zároveň můžeme být také připraveni pomoci případným novým poškozeným v následujících měsících.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Díky moc

Klára Kocourková
200 Kč