ROZALIO - Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování, z. s.


Legislativa a právní pomoc Lidská práva

Dotáhnout covid žaloby do konce

Od poloviny roku 2021 jsme podpořili 9 soudních sporů týkajících se diskriminace a omezování práv a svobod občanů neočkovaných proti covid-19. Nejen stát svými nařízeními, ale i různé instituce svévolně omězovaly občanům volný pohyb, zakazoval se přístup ke službám či vzdělávání, omezoval se vstup do zaměstnání, přikazovalo se sdílet citlivé údaje nebo používat ochranné prostředky nosu a úst, což mnohým činilo zdravotní potíže. Zároveň se šířily lživé informace o bezpečnosti vakcín. Tomu všemu jsme se s diskriminovanými postavili.

vybíráme od 2.7.2022
18 150 Kč
vybráno 6 % z 300 000 Kč

přispělo

28 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
V květnu 2021 se na nás obrátili rodiče nezletilé studentky, která se cítila být neoprávněně omezována na svých právech a diskriminována pro své rozhodnutí nepodstoupit očkování proti covid-19. Podpořili jsme je v podání dvou žalob a zároveň jsme spustili projekt na financování žalob k zastavení šikany osob neočkovaných proti covid-19 ZDE.

Potřebná částka se rychle vybrala a další finance přicházely, a tak jsme mohli podpořit i další diskriminované v podání žalob k různým životním situacím. Všech 9 soudních sporů je stále v procesu a vyžadují si další finance (seznam a náklady ZDE). Je možné, že se opět zavedou restrikce vůči neočkovaným v závěru léta a s příchodem podzimu a zimy, proto je potřebné žaloby dotáhnout. Důležité to může být také pro doby budoucí, kdy judikáty zamezující diksriminaci mohou být opěrnou zdí.

Předpokládané výdaje jsou cca 200 000 Kč na odvolání, kasační stížnosti, ústavní stížnosti, stížnosti k ESLP, komunikaci s úřady, soudní poplatky aj. Z dalších darů můžeme být připraveni pomoci případným novým poškozeným v následujících měsících.

České soudy nesmí sloužit jako advokáti vlády. Dotáhněte s námi žaloby do konce.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Dekuji

PR
1 000 Kč

Institucim, které nám občanům mají poskytovat službu, je potřeba dát najevo, v jakých mantinelech se mohou pohybovat.... v mantinelech zákonů a odpovědnosti k občanům.

Roman Klein
500 Kč

děkuji

Eva Witzová
1 000 Kč

Díky moc

Klára Kocourková
200 Kč