ROZALIO - Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování, z. s.


Osvěta a poskytování informací Zdraví

Očkování - vím zas o něco víc

Rozalio zvyšuje informovanost široké veřejnosti o možnostech bezpečnějšího očkování. V roce 2020 vydáme letáčky, které vybídnou k informovanému rozhodování o očkování a na webových stránkách Rozalia nabídneme podrobnější informace k letáčku, včetně zdrojů informací. Vytiskneme 100 000 ks a rozdistribuujeme je k rodičům.

vybíráme od 13.10.2019
6 800 Kč
vybráno 5 % z 150 000 Kč

zbývá

551 dní

přispělo

14 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Respektujeme rodiče a další zájemce o informace týkající se vakcinace a systému očkování v ČR, nevytváříme strach, nekritizujeme, nehodnotíme, ale snažíme se pochopit jejich situaci a názory. Podporujeme vytvoření vlastního názoru, snažíme se spolupracovat se všemi zúčastněnými stranami, a vytvořit tak komunikační most mezi rodiči a státními institucemi i odborníky.
 
Rozhodli jsme se vydat tolik letáčků, kolik dětí se v ČR ročně přibližně narodí – 100 000! Letáčky budou mít za cíl vybídnout k informovanému rozhodování o očkování. Na našem webu umožníme získat více informací včetně zdrojů v podobě interaktivního letáčku. Rodiče tak získají možnost si informace ověřit a vyhodnotit, a získat tak ucelenější pohled na téma očkování.

Z financí, které nám darujete, pokryjeme vytvoření letáčku, odměnu pro koordinátora, tisk, poštovné a balné, abychom letáčky mohli distribuovat po celé České republice. Část financí půjde i na vytvoření a spuštění našeho nového webu, protože ten současný  po 13 letech svými možnostmi dosloužil. Interaktivní verze si žádá modernější webové prostředí :-)
 
Zapojte se do osvěty a podpořte rodiče v informovaném rozhodování!
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Vše nej do Nového roku! Nepolevujte v úsilí za lepší informovanost a svobody volby očkování!

Ondřej Louda

Děkuji za Vaši práci💗 a držím palce, ať se daří a lidé podpoří dobrou věc pro všechny NAŠE děti.

Ivana Hejlíková