ROZALIO - Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování, z. s.


Legislativa a právní pomoc Lidská práva

Změna systému očkování

Aktivně se jako zástupci veřejnosti podílíme na změně právních předpisů s cílem zajistit možnost rodičů (zákonných zástupců) zodpovědně, informovaně a svobodně se rozhodovat v problematice očkování svých dětí.

vybíráme od 1.1.2020
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Jsme jediná organizace, která už 17 let prosazuje změny v systému očkování.
Podílíme se na změně právních předpisů ovlivňujících systém očkování v ČR. Máme zkušenosti s podáváním připomínek a pozměňovacích návrhů k zákonům, komunikujeme a vyjednáváme s poslanci, senátory a dalšími institucemi.

Víme, že změny ve společnosti jdou činit jedině krůček po krůčku, a proto jsme připravili návrhy změn systému očkování, které pomohou bezpečně a postupně změnit autoritářský přístup.

Naše návrhy změn systému očkování si můžete přečíst ZDE.

Co se nám již podařilo změnit v systému očkování:

* Za odložení či odmítnutí očkování nesmí být pokutováni rodiče, kteří mají výhradu náboženského vyznání či svědomí.
* Na školy v přírodě mohou jezdit i děti bez řádného očkování.
* Do školek budou moci být přijaty také děti, které mají dočasnou kontraindikaci k očkování.
* Do MŠ může být přijato také dítě bez řádného očkování s výhradou svědomí či náboženského vyznání rodičů.
* Vznikl zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním.
* Očkování proti covid-19 se nestalo povinným.
* Novorozenci se testují v rámci běžného screeningu ze zaschlé kapky krve na těžké kombinované imunodeficience. Děti s takovou poruchou nemohou být očkovány živou vakcínou (např. proti TBC či rotavirům) a včasným odhalením poruchy se tedy snižuje riziko fatálních reakcí na živou vakcínu. Více informací připravujeme.

Také jsme informovali veřejnost o zásadních otázkách k očkování, zejména, že:

* nežádoucí účinky vakcín mohou hlásit sami rodiče,
* pediatři nesmí hlásit odložení či odmítnutí očkování na KHS ani OSPOD,
* pediatři nesmí odmítat mít neočkované dítě v péči,
* rodiče, kteří odložili očkování, nemusí za vakcinaci později platit,
* rozhodnout se o vlastním očkování může již 12letá osoba,
* ředitelé mateřských škol se musí řádně vypořádat s výhradou svědomí, díky čemuž se objevují případy, kdy je do školky přijato dítě i bez řádného očkování. Obvykle to jsou případy, kdy děti mají zdravotní problémy, které lékařská věda sice nepovažuje za kontraindikaci k očkování, ale rodičům jejich svědomí nedovolí riskovat zhoršení zdravotního stavu dítětě očkováním.

Nyní se zasazujeme o zrušení nesmyslného zákazu účasti ne(do)očkovaných dětí na zotavovacích akcích (táborech, soustředěních atd.).
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Zveřejňujeme zápis ze schůzky na Ministerstvu zdravotnictví ZDE.

Informujeme veřejnost o nesmyslném znění zákona stran škol v přírodě a zotavovacích akcí. Náš nový článek najdete ZDE.

Vydali jsme výroční zprávu 2022. K vidění ZDE.

Pro názornou ukázku toho, kam dítě může a kam už je potřeba doklad o očkování, jsme připravili přehlednou tabulku ZDE.

Posudek pro účast ne(do)očkovaného dítěte na ŠVP může lékař vydat bez informací o očkování. Připravili jsme na to jednoduchý formulář ZDE.

Obnovili jsme naše návrhy změn - některé jsme mohly vypustit, protože se již podařily, některé jsme doplnili o nové informace a něco jsme přidali. Nyní je jich 20, podívejte se na ně ZDE

Zveřejnili jsme výroční zprávu za rok 2021! Podívejte se na naši práci ZDE.

Scházíme se s poslanci a náměstky Ministra zdravotnictví. Postupně zveřejňujeme zápisy ze schůzek ZDE.

Pomáháme mnoha rodičům s podáváním žádostí o výjimku výhrady svědomí k přijetí dítěte do mateřské školy! Dnes slavíme první úspěch - jedno nedoočkované dítě bylo přijato rovnou do čtyř MŠ!
Pro zájemce jsme připravili materiály ZDE.

Velký senát Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) rozhodl o stížnostech šesti rodin proti České republice ve věci odpírání vzdělávání dětí v souvislosti s povinným očkováním a udělením pokuty za nenaočkování dětí. Rozsudek přijal již 13. ledna. Více ZDE.

V Poslanecké sněmovně proběhlo ve středu 23. března 2021 druhé čtení novely zákona o dětských skupinách. V nich nejde pouze o péči o děti, ale také o nastavení pravidel této péče striktně podle povinného očkovacího systému. Děti bez řádného očkování totiž nesmí navštěvovat dětské skupiny, mateřské školy a některá další zařízení. Pro povinné očkování proti žloutence typu B (hepatitidě B) by však mohla platit výjimka, jak navrhují poslanci Vlastimil Válek, Petr Třešňák a Olga Richterová. Více informací ZDE.

Novela zákona o dětských skupinách, která v Poslanecké sněmovně čeká na druhé čtení, je navržena tak, že do DS (jeslí) budou moci být přijímány děti již od 6 měsíců věku. Tedy v období, kdy procházejí očkováním. Ve chvíli, kdy budou rodiče žádat o přijetí dítěte do dětské skupiny (či jeslí), tak bude mít dítě za sebou první dávku hexavakcíny, pokud ovšem nemělo kontraindikaci k očkování. Lékař tak vydá posudek o tom, že dítě může nastoupit do dětské skupiny/jeslí. Když budou rodiče žádat o přijetí později, bude status očkování jiný.

Problém č. 1
Nerovný přístup k dětem ve statusu očkování - zatímco jedno dítě může být přijato bez očkování z důvodu KI, nebo s jednou dávkou, druhé dítě, které rodiče přihlašují až v jednom roce věku, musí mít už všechny dávky.

Problém č. 2
Toto by mělo vyřešit pravidlo, které návrh zákona nově stanovuje: jakmile dítě pozbyde zdravotní způsobilost (tedy přijde doba, kdy má být naočkováno), musí rodič do 10 dnů doložit, že dítě bylo očkováno, nebo má (třeba i dočasnou) kontraindikaci a očkování doloží okamžitě, když KI pomine. To znamená neustálé papírování pro lékaře, rodiče, ředitele. Opět to dělá z ředitele dráby. Finanční stránka je též problém, za každé vystavené potvrzení se platí!

Problém č. 3
Přestupku se dopustí ten, kdo nevede evidenci o zdravotní způsobilosti. A jak víme z praxe, KHS velmi lpí na přísné evidenci těchto dokumentů. Zřizovatelé si budou muset hlídat sami, zda je dítě očkováno?

Zatím je k zákonu načten pozměňovací návrh Olgy Richterové a Petra Třešňáka, který otázku očkování řeší. Navrhuje, že lékař nebude muset vydávat potvrzení o očkování, ale pouze jeden papír - o způsobilosti. Ale zároveň tento návrh stanovuje, že tato způsobilost předpokládá, že je dítě řádně očkováno! A bohužel tento PN neruší nutnost dokládat způsobilost opakovaně.

Další pozměňovací návrh předkládá poslanec Lubomír Volný. Ten navrhuje, aby nebylo vyžadováno očkování, ani testování (v návaznosti na současnou situaci).

Rozalio má připravený pozměňovací návrh, který by zrušil povinnost přijímat pouze dítě s řádným očkováním. Bohužel se nám zatím nepodařilo domluvit poslance, který by PN podal  Není pro něj prý politická vůle. Přijatelným kompromisem by bylo evidovat stav očkování dětí (pro přehled), ale nepodmiňovat tím přístup do dětské skupiny. Tak je tomu např. v sousedním Německu.

Je nám líto, že stát dovolí takto zřizovatele dětských skupin a jeslí opět zatěžovat a znepříjemňovat podnikání. A co víc, opět připouští diskriminaci dětí.

Vytvořili jsme stránku k petici za odstranění diskriminace dětí, kde se dozvíte, na čem aktuálně pracujeme. https://rozalio.cz/odstrantediskriminaci/

Vláda projedná návrh zákona o očkování proti covid-19! Více čtěte ZDE.

Amicus Rozalia k Evropskému soudu pro lidská práva si přečtěte ZDE.

Zaslali jsme Ministerstvu zdravotnictví otevřený dopis k přijímání dětí bez očkování proti hepatitidě B do mateřských škol. Přečtěte si ho ZDE.

Finále novely zákona o ochraně veřejného zdraví. Co se schválilo a co zamítlo? Čtěte ZDE.

Vyhláška, která neodškodní poškozené očkováním? Čtěte více ZDE.

Dnes byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkováním. Naše práce zdaleka nekončí! Právě teď máme pár dní na připomínkování vyhlášky k zákonu a dále budeme kontrolovat práci MZ - vypracování metodiky, sestavení komise, sběr dat a také nabídneme rodičům pomoc s podáním žádosti. 

Jaká pravidla budou platit při schválení zákona o ochraně veřejného zdraví se dozvíte ZDE.

Zákon o ochraně veřejného zdraví Senát možná neprojedná! Více ZDE.

Rozhodnuto – poškození očkováním mají nárok na odškodnění v plné šíři. Poslanecká sněmovna dnes finálně schválila zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním. Více ZDE.


Aktuálně z projednávání zákonů:
* Návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním projednal Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku v Senátu ČR. Doporučil navrátit šíři kompenzací. O omezení šíře odškodnění Poslaneckou sněmovnou si můžete přečíst ZDE.
* Zákon o ochraně veřejného zdraví prošel dne 21. ledna druhým čtením. Bylo podáno sedm pozměňovacích zákonů k tématu očkování (k vidění ZDE). Nyní čeká na projednání ve Výboru pro zdravotnictví PSP.

Průběh zasedání Výboru pro zdravotnictví PSP ze dne 8. 1. 2020 ZDE

Založení projektu

Děkujeme za vaši pomoc…

Magda Ada Johnová
2 000 Kč

Díky moc za vaši práci. Narodil se mi syn a nenechám ho očkovat žádnou vakcínou. Jsem šťastná že tu jsou lidi jako vy. S láskou a díkem Martina

Martina Pazderová
300 Kč

Díky za Vaší vytrvalou práci jak ve změnách v systému, ale také v rámci poskytování podpory a informací ohledně spousty témat v rámci osobních svobod.

Jaroslav Korbel
550 Kč

založen trvalý příkaz

Kateřina Gucklerová

Děkujeme za vaši práci.

Tomáš Zeman
3 000 Kč

Děkuji za to co pro nás děláte

Jana Očková
550 Kč

Jsem rad, ze existuje nekdo, kdo se verejne pere za svobodu ockovani. Rad bych bojoval sam aktivne, ale to mi prijde jako "ztrata casu". Proto radeji pasivne podporim snahu Vas zkusenych, ktera ma urcite vetsi sanci na uspech, a cas usetreny "nestudiem" veskere spojene legislativni problematiky venuji svym detem.

Miroslav Vomela

Děkujeme za Vaši práci , má smysl )
pomáháte nám si uvědomovat co jsou vlastně naše práva, mediální tlak je silný.

Radek a celá rodina

Radek Křemenák
550 Kč

moc vám držím pěsti a máte moji plnou podporu :)

mila vanting
550 Kč

Díky za to, co děláte!

Klára Potočková
1 000 Kč