ROZALIO - Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování, z. s.


Legislativa a právní pomoc Zdraví

Férové odškodnění poškozených očkováním

V Rozaliu víme, jak je těžké se rozhodnout v tématu očkování. Podporujeme svobodnou volbu a pomáháme každému, kdo to potřebuje. Proto pomáháme i lidem, kteří utrpěli újmu očkováním. Díky vám jim budeme moci poskytnout poradenství s podáním žádosti o náhradu újmy, případně pomoci se žalobou, ale také můžeme působit na politiky, aby změnili systém očkování, v tomto případě zákony, které mají odškodňovat poškozené.

vybíráme od 23.9.2021
20 402 Kč

přispělo

18 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Ministerstvo zdravotnictví za čtyři roky platnosti a účinnosti zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním nevyhovělo žádné žádosti. Stejně tak jsou na tom žádosti o odškodnění následků očkování proti covid-19, které je možno podávat od prosince 2020.

Důvody zamítnutí jsou různé, např. nebyla prokázána příčinná souvislost, vážné poškození nebylo zvlášť závažné, k újmě došlo před vznikem zákona. MZ na žadatele klade neúměrně vysoké požadavky, např. odůvodnit požadovanou výši škody. S tím si však obyčejný občan nemusí vědět rady.
Poměrně nový zákon tak naplňuje přísloví "vlk se nažral a koza zůstala celá". Poškození očkováním stále zůstávají ze strany státu bez pomoci.

V Rozaliu jsme sestavili tým, který provádí poškozené procesem podávání žádostí o náhradu újmy, navrhuje kroky, vyhledává odborníky pro znalecké posudky, podniká advokační aktivity na změnu zákonů. Toto stojí spousty času, energie a financí. Zapojte se tím, že podpoříte tento projekt finančně. Můžete tak měnit systém s námi.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Zveřejňujeme zápis ze schůzky na Ministerstvu zdravotnictví ZDE.

Vydali jsme výroční zprávu 2022. K vidění ZDE.

Očkování povinnou i nepovinnou vakcínou najednou je běžné, šance na odškodnění v případě poškození je však nulová. Více v článku ZDE.

Soupis žádostí o odškodění nežádoucích účinků očkování ZDE.

Na Mezinárodní den poškozených očkováním spouští Rozalio nový projekt. Pomůže změnit systém odškodňování. Článek ZDE.

Jak spočítat výši požadované částky za újmu způsobenou očkováním najdete ZDE.

Zápisy ze schůzek s náměstky ministra zdravotnictví:
* JUDr. Radek Policar
* Bc. Josef Pavlovic

Zveřejnili jsme výroční zprávu za rok 2021! Podívejte se na naši práci ZDE.

Seznam toho, za co lidé žádají odškodnění a další data z MZd najdete v našem textu ZDE.

Na stole máme aktuálně dvě žádosti, ke kterým se MZ již vyjádřilo. 
Jedné nebylo vyhověno, protože poškozená byla podle MZ málo poškozená, ač byla několik měsíců v pracovní neschopnosti a další měsíce se potýkala (a stále potýká) s viditelnými následky. Odůvodnění bylo velmi stručné a budí dojem formálního úředního dopisu namísto odborného a podrobného posouzení žádosti. 
U druhé dalo MZ termín pouhý jeden měsíc na to, aby poškození doložili příčinnou souvislost mezi změnou zdravotního stavu a vakcínou. Mají si opatřit lékařskou zprávu nebo znalecký posudek. Přitom dokazování příčinné souvislosti nemá být vyžadováno, což byl jeden za zásadních kritérií při tvorbě zákona o odškodnění, ani znalecké posudky nebyly plánovány jako podmínka pro žadatele. Zároveň mají žadatelé doložit a podrobně vysvětlit, na základě čeho požadují určitou výši odškodnění. My žadatelům doporučujeme stanovit výši na 100 000 000 Kč s tím, že MZ při posuzování samo částku rozklíčuje na položky a přizná určitou výši podle metodiky Nejvyššího soudu.

Založení projektu

Děkuji

Veronika Kučerová
500 Kč