People in Need - Člověk v tísni

https://www.clovekvtisni.cz e-mail: dary@clovekvtisni.cz


Jsme nevládní nezisková organizace vycházející z myšlenek humanismu, svobody, rovnosti a solidarity. Lidskou důstojnost a svobodu považujeme za základní hodnoty. Věříme, že lidé kdekoli na světě mají mít právo rozhodovat o svých životech a společně sdílet práva vyjádřená Všeobecnou deklarací lidských práv.

Aktuální projekty

Ukončené projekty