CZ / EN

Člověk v tísni


Děti, mládež, rodina Vzdělávání a výzkum

Lepší škola pro všechny

Spolupracujeme s 3 600 škol v celé České republice. Přinášíme do škol důležitá témata dnešního světa. Doučujeme děti ze sociálně ohrožených rodin, aby neskončily bez vzdělání a později bez práce. Inspirujeme mladé lidi k řešení místních problémů. Učíme učitele pracovat s nadanými i hendikepovanými dětmi. Váš dar nám pomůže vytvořit Lepší školu pro všechny. Protože jen vzdělané a připravené děti změní Česko k lepšímu.

Podpořte naše školství díky Lepší škole pro všechny

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz

O naší budoucnosti se rozhoduje teď: ve školách. Protože jen vzdělané a připravené děti změní Česko k lepšímu.


3 000 dětí jsme v průběhu jednoho roku podpořili na cestě za lepším vzděláním

Mnoha dětem se v běžných školách nedostává potřebné podpory, což způsobuje, že tyto děti zbytečně vypadávají z hlavního vzdělávacího proudu. Tomu se snažíme zabránit. Chceme, aby se kvalitního vzdělání dostalo každému dítěti, a to bez výjimky. Mluvíme o individuálních potřebách dětí s rodiči, školíme pedagogy a asistenty, učíme vzájemnému porozumění. Nabízíme široké spektrum vzdělávacích kurzů a workshopů. Uspořádali jsme semináře na téma komunikace mezi rodinou a školou a vydali publikaci Rodiče – nečekaní spojenci. V průběhu jednoho roku 260 dětí navštěvovalo naše předškolní kluby, 520 dětí využilo našeho doučování, 320 dobrovolníků pomáhá doučovat děti v 60 městech. Více.


Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu