Teen Challenge International v ČR

http://www.teenchallenge.cz/ tel.: +420 777 180 549 e-mail: tcczech@gmail.com


V České republice je více než 1 milion lidí, kteří mají problémy s užíváním alkoholu, drog, hraním hazardu, také mnoho rodičů, partnerů, přátel, hledá pomoc pro své blízké. Tito lidé potřebují najít účinnou pomoc, která by vedla k zásadnímu zlepšení jejich osobního nebo rodinného života. Teen Challenge se těmto lidem snaží pomoci. V roce 1994 jsme otevřeli první středisko pro lidi závislé na drogách, alkoholu a gamblingu. V současnosti provozujeme dvě střediska pro muže s celkovou kapacitou 40 klientů a středisko pro ženy s dětmi s kapacitou 5 žen s dětmi. V rámci prevence pracujeme s dětmi a mládeží v dětských centrech TCI ČR v Praze a Brně. Děkujeme za vaši podporu a zájem. Vaše dary pomůžou změnit životy konkrétním lidem.

Aktuální projekty