Teen Challenge International v ČR

http://www.teenchallenge.cz/ tel.: +420 312 591 413 e-mail: tcczech@gmail.com


Jsme mezinárodní křesťanská organizace, která byla založena Davidem Wilkersonem v roce 1958 v New Yorku. Naší hlavní činností a posláním je zachraňovat ztracené generace lidí, které se ocitly v zajetí různých závislostí, lží a beznaděje. Těmto lidem jako pomoc nabízíme pravdu a lásku a zároveň je vedeme k rozpoznávání vlastních problémů. Pomáháme jim procházet tímto procesem až do chvíle, kdy jsou schopni fungovat ve společnosti. Usilujeme pomoci lidem stát se psychicky zdravými, citově vyváženými, sociálně zabezpečenými, fyzicky zdatnými a duchovně živými. Věříme, že každý člověk je hodnotný a je vrcholem stvoření, proto chceme, aby dostal novou šanci a jeho jedinečný potenciál nebyl zmařen.

Aktuální projekty