Teen Challenge International v ČR


Jiné Sociálně znevýhodněné skupiny

Středisko Teen Challenge pro muže Poštovice

Pomáháme mužům, závislých na drogách, alkoholu a gamblingu najít sílu a prostředky vedoucí k trvalé abstinenci. V našich zařízeních najde pomoc každý, kdo hledá řešení pro vlastní potíže s návykovými látkami nebo kdo hledá pomoc a radu pro své blízké. Náplní střediska je pomoc závislým formou dlouhodobého programu, zaměřeného na získání a udržení abstinence od návykových látek, osobnostní růst, obnovu vztahů a zdravého zázemí pro budoucí návrat do osobního života. Naše středisko funguje díky podpoře dárců z řad jednotlivců či podnikatelů. Děkujeme za Váš zájem a podporu. Pro pomoc volejte: 733 788 788

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Váš dar pomůže změnit životy mužů, kteří chtějí žít bez závislosti.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu