Teen Challenge International v ČR


Jiné Sociálně znevýhodněné skupiny

Středisko Teen Challenge pro muže Poštovice

Tréninkové středisko TC v Poštovicích nabízí dvanácti až osmnácti měsíční křesťansky orientovaný program pro závislé. Program sám o sobě je strukturovaný, každý klient prochází čtyřmi obdobími, které mu pomáhají růst v různých oblastech života. (Poznání sebe sama, Duchovní růst, Rodina a autorita, Práce a zodpovědnost). TC středisko v Poštovicích se drží vize Teen Challenge, tedy snaží se pomoci lidem stát se psychicky a fyzicky zdravými, svobodnými od závislosti, citově vyváženými, sociálně zabezpečenými, aby mohli fungovat v osobním životě, ve společnosti, v rodině i v zaměstnání jako zralé osobnosti. Areál střediska v Poštovicích byl zakoupen v roce 2004. Původní kapacita zde byla 12 lůžek a po rozsáhlé rekonstrukci, na které se podíleli i naši klienti je nyní kapacita 32 lůžek. V průběhu roku 2006 byla podepsána smlouva na koupi přilehlého objektu, kde vznikají ještě další potřebné prostory pro provoz programu. Tím byla zvětšena rozloha střediska na 40 000 m². Objekty se stále rekonstruují a připravují se zde prostory pro další aktivity střediska. Nyní se v areálu nachází prostor pro výcvikový program TCIMI, ubytování pro pracovníky, společenská místnost: Modlitebna, fotbalové hřiště, prostory pro volnočasové aktivity: ping pong, fotbálek, park pro relaxaci, farma s domácím zvířectvem spolu s pastvinou pro ovce a záhumenka s ovocnými stromy.

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Váš dar pomůže změnit životy mužů, kteří chtějí žít bez závislosti.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu