Teen Challenge International v ČR


Sociálně znevýhodněné skupiny Jiné

Středisko Teen Challenge pro ženy

Pomáháme ženám, závislých na drogách, alkoholu a gamblingu najít sílu a prostředky vedoucí k trvalé abstinenci. V našich zařízeních najde pomoc každý, kdo hledá řešení pro vlastní potíže s návykovými látkami nebo kdo hledá pomoc a radu pro své blízké. Náplní střediska je pomoc závislým ženám, formou dlouhodobého programu, zaměřeného na získání a udržení abstinence od návykových látek, osobnostní růst, obnovu vztahů a zdravého zázemí pro budoucí návrat do osobního života. Ve středisku pro ženy přijímáme také matky s dětmi! Naše středisko funguje díky podpoře dárců z řad jednotlivců či podnikatelů. Děkujeme za Váš zájem a podporu. Pro pomoc volejte: 733 788 788

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Váš dar pomůže změnit život ženám, které chtějí žít bez závislosti.

Více o našem středisku: http://teenchallenge.cz/strediska/strediska-pro-zeny/o-stredisku
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu