Teen Challenge International v ČR


Jiné Sociálně znevýhodněné skupiny

Středisko Teen Challenge pro muže Šluknov

Středisko Teen Challenge Šluknov pro závislé muže bylo založeno v roce 1997. Pomáháme lidem závislých na drogách, alkoholu a hazardu najít smysl, sílu, motivaci a praktické dovednosti vedoucí k trvalé abstinenci. Ve středisku najde pomoc každý, kdo hledá řešení pro vlastní potíže s návykovými látkami nebo kdo hledá pomoc a radu pro své blízké. Pobytový program Teen Challenge je jedním z nejefektivnějších programů svého druhu pro zotavení a prevenci užívání návykových látek. Teen Challenge je nezisková organizace, která je zcela závislá na štědrých darech, finančních prostředcích a dobrovolnickém úsilí jednotlivců i organizací z celé naší komunity.

Děkujeme vám všem, kteří nám pomáháte. Váš dar pomůže změnit život mužům a jejich blízkých, kteří chtějí žít bez závislosti.

Od roku 2014 jste přispěli celkovou částkou
541 896 Kč

přispělo

65 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz


Děkujeme. 
Pro pomoc volejte: 732 734 623 nebo napište na helplinetc@gmail.com

Čemu především pomůžou vaše dary?
1. Adoptujte si klienta. Ti si přispívají na stravu a bydlení 5900,-, ale většina tyto prostředky nemá nebo není nikdo z rodiny, kdo by alespoň tyto životní náklady ve středisku pokryl. Pošleme vám jeho jméno a základní informace, za které se můžete také modlit. V době, kdy bude moci jezdit na dovolené, jej můžete pozvat k sobě na návštěvu a pomoci mu s získáním nových vztahů v rámci církve nebo jiného společenství.
2. Adoptujte si pracovníka. Pravidelnou podporou konkrétního služebníka střediska , viz "Tým", buďte mu také modlitební podporou. Jistě s vámi bude udržovat vztah a získáte lepší osobní přehled o tom, co se ve středisku děje, jaké jsou naše výzvy (jedná se o prostředky na platy v celkové výši 2.3 mil. ročně, na všechny pracovníky)
3. Přispívejte pravidelně i malou částkou na provozní náklady jsou cca 2 mil. ročně. Rádi vám konkrétní potřeby sdělíme
 
Na našich webových stránkách a facebooku můžete nalézt více aktuálních informací: 

Dárcovské výzvy k projektu

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu
Aktivní (0)  |  Ukončené (2)

Nebyly nalezeny žádné aktivní výzvy.

Ať slouží ;)

Vojtěch Balon
1 000 Kč

Rádi bychom přispěli málem na obnovení poutací tabule Teen Challenge nebo kvalitnější postele pro studenty. Děkujeme a přejeme vše dobré. Bastlovi

Marcela Bastlová
300 Kč

Děkuji že pomáháte lidí.

Darina Baloghova
500 Kč