Teen Challenge International v ČR


Jiné Sociálně znevýhodněné skupiny

Národní kancelář Teen Challenge

Cílem TCI ČR je přinést pomoc a naději, co možná největšímu počtu lidí s problémem závislostí. V našich střediscích sloužíme ročně více než 100 mužům a ženám, kteří hledají cestu ven ze závislosti na drogách, alkoholu a gamblerství. Provozujeme síť kontaktních center, která pomáhají závislým a jejich blízkým najít adekvátní pomoc pro své problémy a v Praze a Brně máme denní centra pro děti a mládež, které vyrůstají v sociálně vyloučeném prostředí, kde je nesnadné mohou najít naději pro lepší budoucnost. Vaše dary pomohou naši vizi efektivně rozvíjet a tím pomůže mnoha ztraceným v závislostech. Pokud chcete poradit jak se zapojit do práce TCi ČR nebo radu v souvislosti s vašimi potřebami napište na: tcczech@gmail.com

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Váš dar pomůže změnit životy lidí, kteří chtějí žít bez závislosti. Národní kancelář pořádá tématické vzdělávací semináře, školí nové pracovníky, zakládá nová střediska a řídí celý chod Teen Challenge.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Koho Syn osvobodí, je skutečně svobodný!!! Chvála Bohu!!! :) :) :)

Jan Hajmacher
1 000 Kč

Pán Ježíš vám žehnej! :)

Jan Hajmacher
4 200 Kč

Poštovice, ženy, prosím, je-li to možné. Děkuji

Lenka Kozielová
1 000 Kč

Ať vám Pán bohatě žehná!

Marie Barančíkova
1 000 Kč

Bude-li to možné, ráda bych tento dar poskytla centru Poštovice.

Lenka Kozielová

Kdyby to šlo, na ženy - Poštovice, děkuji

Lenka Kozielová
1 000 Kč

Dobrý den,
pokud máte potřeby v současné době napište nám. Yabok Team

Marcel Oubrecht
5 000 Kč

Přeji Boží požehnání Vašim projektům.

Jan Pražák

Ďakujeme za vašu službu

Dárce

Zdravím Šluknov! :-)

Jiří Obzina
1 000 Kč