Teen Challenge International v ČR


Jiné Sociálně znevýhodněné skupiny

Národní kancelář Teen Challenge

Cílem národní kanceláře TCi ČR je rozvíjet a podporovat práci Teen Challenge v České republice a také v zahraničí. - Jako organizace sloužíme pravidelně více než 70 mužům a ženám v našich střediscích pro závislé na drogách, alkoholu a gamblerství. - Síť kontaktních center TCi ČR se zaměřujeme na práci na ulicích a squatech (opuštěných domech), kde se setkáváme s lidmi závislými na návykových látkách (drogy, alkohol, léky), patologickém hráčství a s lidmi bez domova, ale také se ženami v zajetí prostituce a motivujeme je ke změně a nastoupení procesu, který by vedl k trvalé abstinenci. - Dětská centra nyní tvoří součást primární prevence a slouží dětem, které vyrůstají v sociálně vyloučeném prostředí, které jim neposkytuje podněty pro zdravý rozvoj a kde sociálně patologické jevy (zneužívání návykových látek, chronická nezaměstnanost, kriminalita) jsou vnímány jako běžná součást života. - TCi ČR slouží také na školách, kde přináší témata, která mohou ve svých důsledcích ovlivnit vztah k užívání návykových látek Vaše dary pomáhají zachraňovat zmařené a ztracené životy. Děkujeme Pokud chcete poradit jak se zapojit do práce TCi ČR nebo radu v souvislosti s vašimi potřebami napište na: tcczech@gmail.com https://issuu.com/tcczech

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz díky Nadaci Vodafone. Jak?

Portál Darujme.cz
vznikl za podpory

Váš dar pomůže změnit životy lidí, kteří chtějí žít bez závislosti. Národní kancelář pořádá tématické vzdělávací semináře, školí nové pracovníky, zakládá nová střediska a řídí celý chod Teen Challenge.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Ďakujeme za vašu službu

Dárce

Zdravím Šluknov! :-)

Jiří Obzina
1 000 Kč