Teen Challenge International v ČR


Jiné Sociálně znevýhodněné skupiny

Národní kancelář Teen Challenge

Cílem národní kanceláře TCi ČR je rozvíjet a podporovat práci Teen Challenge v České republice a také v zahraničí. - Jako organizace sloužíme pravidelně více než 70 mužům a ženám v našich střediscích pro závislé na drogách, alkoholu a gamblerství. - Síť kontaktních center TCi ČR se zaměřujeme na práci na ulicích a squatech (opuštěných domech), kde se setkáváme s lidmi závislými na návykových látkách (drogy, alkohol, léky), patologickém hráčství a s lidmi bez domova, ale také se ženami v zajetí prostituce a motivujeme je ke změně a nastoupení procesu, který by vedl k trvalé abstinenci. - Dětská centra nyní tvoří součást primární prevence a slouží dětem, které vyrůstají v sociálně vyloučeném prostředí, které jim neposkytuje podněty pro zdravý rozvoj a kde sociálně patologické jevy (zneužívání návykových látek, chronická nezaměstnanost, kriminalita) jsou vnímány jako běžná součást života. - TCi ČR slouží také na školách, kde přináší témata, která mohou ve svých důsledcích ovlivnit vztah k užívání návykových látek Vaše dary pomáhají zachraňovat zmařené a ztracené životy. Děkujeme Pokud chcete poradit jak se zapojit do práce TCi ČR nebo radu v souvislosti s vašimi potřebami napište na: tcczech@gmail.com https://issuu.com/tcczech

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Váš dar pomůže změnit životy lidí, kteří chtějí žít bez závislosti. Národní kancelář pořádá tématické vzdělávací semináře, školí nové pracovníky, zakládá nová střediska a řídí celý chod Teen Challenge.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Poštovice, ženy, prosím, je-li to možné. Děkuji

Lenka Kozielová
1 000 Kč

Ať vám Pán bohatě žehná!

Marie Barančíkova
1 000 Kč

Bude-li to možné, ráda bych tento dar poskytla centru Poštovice.

Lenka Kozielová

Kdyby to šlo, na ženy - Poštovice, děkuji

Lenka Kozielová
1 000 Kč

Dobrý den,
pokud máte potřeby v současné době napište nám. Yabok Team

Marcel Oubrecht
5 000 Kč

Přeji Boží požehnání Vašim projektům.

Jan Pražák

Ďakujeme za vašu službu

Dárce

Zdravím Šluknov! :-)

Jiří Obzina
1 000 Kč