Teen Challenge International v ČR


Děti, mládež, rodina Sociálně znevýhodněné skupiny

Dětské centrum Brno - Teen Challenge Int. Čr

Sociálně znevýhodněným dětem nabízí Dětské centrum TC bezpečné místo, kde nacházejí řád, srozumitelná pravidla a stabilní tým pracovníků. V rámci DC dětem nabízíme alternativu jejich rizikového přirozeného prostředí, snažíme se poskytnout podporu a motivaci ke vzdělávání a získání sociálních dovedností, které jim pomohou vykročit z bludného kruhu závislostí, bídy a pobírání sociálních dávek. Usilujeme o to přinést dětem a jejich rodinám do života naději, víru a lásku.

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
V dětském centru nachází děti bezpečný prostor, kde mohou trávit svůj volný čas. Hrát si, sportovat, dohánět resty ze školy, otevřeně mluvit o svých potížích, učit se o Bohu. Váš dar využijeme na potřeby provozu centra. Výtvarné potřeby, kancelářské potřeby, sportovní náčiní, hračky, jídlo na svačiny, jízdenky a vstupenky. provozní náklady a mzdy pracovníků
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

🙏♥️

Daniela Dvořáková
500 Kč